Dr. Džims Lembs (Luterāņi Dzīvībai ASV) savu uzrunu iesāka ar sveicieniem no tūkstošiem „Luterāņi Dzīvībai” biedru un atbalstītāju. Viņš pateicās, ka var būt kopā ar cilvēkiem, kas saprot un augsti novērtē Dieva lielo dāvanu, kas ir dzīvība. Uzrunas turpinājumā Džims Lembs citēja vārdus no Salamana mācītāja 3. nodaļas: „Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.”/Sal.māc. 3:1/, „savs laiks klusēt, un savs laiks runāt.” /Sal.māc.3:7/ un savā uzrunā vairakkārt uzsvēra, ka tagad ir brīdis, lai runātu.