Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību

“Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību” ir vienkāršs ievads jautājumos, kas skar dzīvības svētumu un abortu. Tas sastādīts jautājumu un atbilžu formā un apskata tādas tēmas, kā “kas ir aborts?”, “kad sākas cilvēka dzīvība?”, “ko saka Bībele?”, “ko saka zinātne?”. Priekšvārdu izdevumam latviešu valodā uzrakstījis Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers. Viņš raksta: “Jēzus saka: “Laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Katrs bērns – vai vēl mātes klēpī, vai jau piedzimis – ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un katra šī bērna dēļ Kristus ir atdevis Savu dzīvību, lai bērns varētu dzīvot, būt par svētību savai ģimenei, savai tautai un par godu mūsu Tēvam debesīs.”

  Šobrīd grāmata pieejama gan elektroniskā versijā, gan drukātā formātā. Ja vēlaties šo nelielo grāmatu saņemt un izplatīt arī savā draudzē vai atbalstīt tās izdošanu, lūdzu sazinieties ar “Luterāņi Dzīvībai”.

Formāts: A5
38 lpp.
Sazinieties ar mums, lai uzzinātu drukas un pasta izmaksas. Kontakti

Pavils Bruvers  “Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.” Tā teikts Bībelē, 127.psalmā. Tai pašā laikā mēs ik dienas nogalinām šo Dieva dāvanu – vēl nedzimušus bērnus. Acīmredzot tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu tautai šobrīd klājas tik grūti – iet garām šī Dieva apsolītā bērnu svētība, ko mēs būtu pilnā mērā saņēmuši, ja ar pateicību un mīlestību būtu pieņēmuši katru Viņa doto dzīvību. Diemžēl joprojām katru gadu mūsu zemē tiek izdarīts ap 11 000 abortu.
Jāpiebilst, ka daudzos gadījumos ļaudis nemaz neapzinās, ka tā ir slepkavība. Šis “Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību” tiek publicēts tāpēc, lai paskaidrotu, kas notiek mātes organismā pēc bērna ieņemšanas, un lai ļaudis aptvertu, ko patiesībā nozīmē aborts. Lai Dievs dod, ka daudzi cilvēki iepazītos ar šī katehisma saturu un nāktu pie patiesības atziņas, un tiktu pasargāti no šī lielā grēka – nedzimušu bērnu slepkavības.
Jēzus saka: “Laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Katrs bērns – vai vēl mātes klēpī, vai jau piedzimis – ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un katra šī bērna dēļ Kristus ir atdevis Savu dzīvību, lai bērns varētu dzīvot, būt par svētību savai ģimenei, savai tautai un par godu mūsu Tēvam debesīs.
No sirds pateicos šī katehisma autoriem, tulkotājiem, izdevējiem. Lai Dievs svētī šīs vērtīgās publikācijas ceļu pie lasītājiem! Izlūgsimies īpašu Dieva žēlastību visiem, kas to lasīs, bet īpaši tām topošajām mātēm, kuras ir vientuļas, kuras neatrod ne padomu, ne atbalstu savā grūtniecības laikā. Lūgsim, lai viņas to spētu atrast šajā publikācijā, lai viņas to atrastu pie manis un tevis – Kristus draudzē, Viņa Baznīcā. Izlūgsimies arī īpašu Dieva žēlastību un aizsardzību tām topošajām mātēm, kas piedzīvo dažādus sarežģījumus grūtniecībā. Un pāri visam izlūgsimies, lai mūs visus vieno Kristus mīlestība – lai mēs spētu mīlēt cits citu, un īpaši savus vēl nedzimušos bērnus, kā Kristus mūs visus ir mīlējis. Lai Dievs svētī mūsu tautu!

+ Pāvils Brūvers, Liepājas bīskaps

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera priekšvārds

I daļa Luteriskā nostāja mācībā un praksē

II daļa Kas ir aborts?

III daļa Kad sākas cilvēka dzīvība? Ko saka Bībele?

IV daļa Kad sākas cilvēka dzīvība? Ko saka zinātne?

V daļa Vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem

Lasīt pilnu tekstu

© David Kaufmann 1996

(pārskatīts 2004.gada augustā)

Publicēts ar autora atļauju.

Saistītie produkti

Piemiņas svētbrīdis aborta upuriem
Piemiņas svētbrīdis aborta upuriem
Svētbrīža kārtība ar lūgšanām, dziesmām un Svēto Rakstu lasījumiem.
Kad sākas dzīvība?
Kad sākas dzīvība?
Kad sākas dzīvība? Bībele, Bioloģija, Kristība
Slepenās sāpes
Slepenās sāpes
Buklets tiem, kas cieš no aborta sekām un tiem, kam rūp.