Kur tu esi?
Vai tavā dzīvē ir iestājies tumšs un mulsinošs brīdis? Iespējams, tu baidies, ka esi stāvoklī vai tikko esi uzzinājusi, ka patiešām esi stāvoklī. “Tu esi stāvoklī.” Kā gan šie trīs mazie vārdi var radīt tik daudz problēmu? Iespējams, ka esi sapņojusi būt par māti, kad būsi tam gatava. Tu biji iztēlojusies, ka priecāsies par grūtniecību kopā ar kādu, kurš tevi mīl un ka tev būs visu tuvāko atbalsts. Bet šobrīd ir pavisam citādāk. Kā tas varēja notikt? Pēkšņi pievilcība, ko izjuti, mīlestība, kas likās īsta, sapņi, kurus loloji un piesardzība, ko ievēroji, ir nomainīta ar vārdiem “Tu esi stāvoklī.” Vai tu jūties šokēta, vientuļa, apkaunota, dusmīga, pamesta? Saprotams, ka pārņem dažādas sajūtas. Ne tikai tāpēc, ka tava pasaule ir satricināta ar šo ziņu, bet arī izmaiņu dēļ, kuras skars tavas attiecības, plānus un pat tavu ķermeni. Spiediens, kas tiek uz tevi izdarīts un emocionālās sāpes var būt mokošas. Tavā dzīvē ir iestājusies krīze.

Apsolījums tev
Šobrīd tev var būt sajūta, ka esi tumsas un baiļu apņemta. Tavi sapņi ir izpostīti. Tev šķiet, ka nekad vairs neredzēsi Dieva labvēlību dzīvo zemē. Šī situācija tevi nav nejauši piemeklējusi, bet gan ir liela un aizraujoša stāsta daļa, kurā tev atvēlēta svarīga loma. Lasot tālāk, tu atklāsi, ka apjukums atkāpsies. Tu atklāsi, ka ir ļoti vērtīgas lietas, kuras tu nekad nebūtu atklājusi, ja nebūtu šo tumšo dienu. Šīs smagās dienas dos tev ceļu uz gaismu un cerību!
“Es došu tev dārgumus, kas tumsā,
un apslēptas dārglietas,
lai tu zinātu, ka Es esmu Kungs,
kas tevi vārdā saucis, –
Es, Israēla Dievs!”
Jesajas 45:3 DIEVA VĀRDS

Dievs zina tavu vārdu. Viņš ir varenais Kungs, kas ir visas dzīvības autors. Viņš radīja visu, ko mēs redzam. Viņš apsola jaunu dzīvi. Kungs tevi mīl bez priekšnoteikumiem. Viņš pameta mūžību, lai parādītu tev savu mīlestību un dotu tev jaunu dzīvi Jēzū Kristū. Tas nozīmē, ka Viņa runātais vārds – Bībele, ir par tavu dzīvi: kā to dzīvot, izvēlēties, izdzīvot, dot dzīvību, aizsargāt to.
Šis tumšais laiks ir tikai viena nodaļa tavā dzīves stāstā. Kad tavs stāsts tiks atstāstīts, tas atklās uzkrātos dārgumus, kurus tu esi atradusi šajās tumšajās vietās un kuri gaida, kad tos atklāsi.

Tava bīstamā iespēja
Ķīniešu vārds, ar kuru apzīmē krīzi, sastāv no vārdiem – briesmas un iespēja. “Bīstama iespēja” ir tieši tie vārdi, kas vislabāk raksturo lēmumus, kas tev ir priekšā. Tie ir bīstami, jo tie ir dzīvības un nāves lēmumi, kas skar citu cilvēcisku būtni, un tie iespaido tavu nākotni. Tavi lēmumi rada arī iespējas, jo šis tumšais laiks var tev atklāt kādus spēka un rakstura “dārgumus” tevī ir iesējis Kungs. Tava situācija paver iespēju uzticēties Kungam, kurš gaida, kad sauksi Viņu palīgā.
“Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!”
Psalmi 50:15 DIEVA VĀRDS

Krīze ir tāds notikums, kas prasa jaunus resursus un jaunus veidus kā pielāgoties. Tās ir krustceles. Tas, kā tu reaģēsi šobrīd, var ietekmēt to, kā tu spēsi sastapties ar turpmākajiem dzīves izaicinājumiem. Tava reakcija noteiks arī cita dzīva cilvēka nākotni.

No kā tu baidies?
Krīze mūs parasti skar, kad kaut ko zaudējam. Šie zaudējuma draudi rada bailes. Bailes var vadīt lēmumu pieņemšanu. No kā tu baidies šobrīd? Vai tu baidies atklāties tiem, kas tev ir tuvi un kurus tu mīli? Vai baidies zaudēt reputāciju? Vai baidies zaudēt darbu? Šobrīd ir svarīgi saprast, ka bailēs pieņemts lēmums nekad nav labs. Bailes balstās mainīgos apstākļos. Tas, kas šobrīd šķiet nepārvarams, pēc nedēļas, mēneša vai gada var būt pārvarams un iespējams. Tev ir pietiekoši daudz laika, lai izlemtu. Ir ļoti svarīgi pašai saprast, kas izraisa tevī bailes. Bieži vien nosaucot vārdā emocijas, kas mūs vajā, tās zaudē savu spēku pār mums. Vai tu rīkotos citādi, ja šīs bailes tiktu noņemtas?
Tam, kā mēs uztveram lietas krīzes laikā, ne vienmēr var uzticēties. Emocijas var paralizēt mūsu spēju skaidri domāt un pieņemt lēmumus. Ir ļoti svarīgi apstāties, lai atcerētos, kam tu tici. Atlicini tam laiku.
Kam tu ticēji domājot par grūtniecību?
Kādas bija tavas sajūtas un cerības domājot par bērniem? Kāds reiz ir teicis: “Neatlaid tumsā to, ko tu labi zināji gaismā!” Vērtībām, kas bija tev svarīgas, kad nebija krīzes, jāvada tavus lēmumus tagad – krīzes laikā. Paturi prātā, ka, lai arī krīze šķiet paņem visu, tā ir tikai viena nodaļa tavā dzīves stāstā. Arī pēc pieciem gadiem tu vēlēsies atskatīties un teikt: “Es izdarīju pareizo izvēli. Es priecājos par lēmumiem, kurus pieņēmu.”

Meklē palīdzību
Tas būtu ļoti prātīgi, ja tu kādam izstāstītu, kas šobrīd notiek tavā dzīvē. Aprunājies ar kādu, kas tevi mīl un vienmēr ir darījis to, kas bijis tev labākais. Tas tev dos daudz skaidrāku skatu uz notiekošo. Vienmēr ir labi saņemt palīdzību problēmu risināšanā. Noteikti ir dažādas iespējas, par kuru eksistenci tu varbūt nemaz nezināji. Ja tu šo bukletu lasi Grūtniecības Krīzes centrā, tu esi drošā vietā. Ja nē, tev vajadzētu piezvanīt tuvākajam Grūtniecības Krīzes centram. Tuvāko konsultantu var atrast zvanot pa tālruni 67227033. Tur tev vienmēr pieejama konfidenciāla un bezmaksas palīdzība.
Dievs ir uzrakstījis dažus iedrošinošus palīdzības vārdus.
“Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – es došu jums nākotni un cerību! Un jūs piesauksiet mani, iesiet un pielūgsiet mani, un es jūs uzklausīšu! Jūs meklēsiet mani un atradīsiet – ja meklēsiet mani no visas sirds! Jūs mani atradīsiet, saka Kungs, es atvedīšu jūs no trimdas, es sapulcēšu jūs no visām tautām un visām vietām, kurp es jūs aiztriecu, saka Kungs, es atvedīšu jūs atpakaļ uz tām vietām, no kurām es jūs aizvedu trimdā!”
Jeremijas 29:11-14 DIEVA VĀRDS

Ko tu darīsi?
Tava situācija prasa pieņemt lēmumu. Labus lēmumus var pieņemt zinot patiesību par visiem situācijas aspektiem. Ir ļoti svarīgi pieņemt informētus lēmumus. Lai arī aborts var būt pirmā lieta, kas ienāk prātā, tā ir neatgriezeniska un visriskantākā izvēle tev un tavam mazulim. Arvien vairāk un vairāk sieviešu, kas bijušas tajā pašā situācijā, kurā šobrīd atrodies tu, atzīst: “Es nožēloju, ka pieļāvu.” Tavam lēmumam jābūt tādam, kas ir labākais tev un tavam bērnam. Audzināt bērniņu pašai ir viena no dzīvības izvēlēm. Arī iespēja atrast tavam bērniņam adopcijas ģimeni var būt tas, kas ir labākais tavam bērnam. Adopcija ir grūta, bet mīloša izvēle. Tā nav sava bērna pamešana, bet gan viņa uzticēšana mīlošiem vecākiem, kuriem ir iespēja piedāvāt bērnam to, ko tu pati vēlētos dot, bet nespēj savos šā brīža apstākļos. Ir vairākas adopcijas iespējas. Pajautā Grūtniecības Krīzes centrā par šo iespēju. Gudri cilvēki izdara pārdomātas izvēles un apsver katra lēmuma labās un sliktās puses. Visvairāk tev jāpatur prātā ticība un vērtības, kas tev ir visdārgākās. Tās ir kā ceļa rādītāji, kuri nemainās laika un apstākļu iespaidā. Dievs nemainās. Tāpēc mēs paļaujamies uz Dieva vārdu grūtos brīžos. Viņa apsolījumi un Viņa mīlestība pret mums nemainās. Izsijā visu patiesību par saviem apstākļiem, savas iespējas un pieejamos resursus caur šo ceļa rādītāju sietu. Tev paliks tās izvēles, kas nespiedīs veikt kompromisus tavā ticībā. Tu kļūsi stiprāka caur šo pārbaudījumu.

Kas ir patiesība?
Lai arī bērniņu sevī nes tu, Dievs ir tas, kurš pieļāva, lai bērns tiek ieņemts. Apstākļi, kādos tikām ieņemti, nedrīkst noteikt mūsu dzīves vērtību. Šim bērnam var būt tavas acis, tava matu krāsa, tavs talants matemātikā vai mūzikā. Tomēr noteicošais ir tas, ka šis bērns ir pilnīgi jauna cilvēciska būtne, kuru Dievs radījis un veidojis ar Savām rokām. Nekad nebūs otra šāda bērna. Šis tavs mazulis jau ir meitene vai puika, kura sirds sāka sisties jau 18 dienā pēc ieņemšanas. Šis bērns drīz jau pazīs tavu balsi. Mums ir zināms, ka katra viņa vai viņas dzīves diena jau ir Dieva uzrakstīta. Ikviens no mums savu dzīvi iesāka tieši tā – droši augot savas mātes miesās līdz pienāca laiks ieraudzīt dienas gaismu – gluži kā dārgums tumšā vietā.
“Tu darināji manas īkstis,
tu nopini mani mātes miesās!
Pateicos tev! Cik es baismi brīnumains!
Brīnišķi tavi darbi, to zinu droši!
Mani kauli nebija apslēpti tev,
kamēr es klusībā tiku darināts,
tiku šūdināts zemes dziļumos,
vēl dīglī mani skatīja tavas acis,
un tavā grāmatā uzrakstītas
visas dienas, kas bija sataisītas,
pirms klāt kaut viena no tām.”
Psalmi 139:13-14, 16 DIEVA VĀRDS

Nesen kāda jauna sieviete atteicās no ultrasonogrāfijas jo viņa nevēlējās, lai lēmums abortēt bērniņu kļūtu grūtāks pēc tam, kad viņa būs ieraudzījusi īstu sava bērniņa attēlu. Šī jaunā sieviete nevēlējās, lai patiesība par mazuli, ko viņa nes sevī, izmainītu viņas lēmumu pārtraukt mazuļa dzīvību. Kā tev šķiet, vai vēlāk viņa nožēlos šo bēgšanu no patiesības? Nebēdz no patiesības! Tā tev ļoti noderēs.
Tā ir patiesība, ka Dievs ienīst nevainīgas dzīvības iznīcināšanu. Lai arī aborts var šķist kā risinājums, kas paliks noslēpumā, tev vienmēr fiziski, psiholoģiski un garīgi būs jānes šī lēmuma smagums. Nevainīga bērna dzīvības atņemšana ietekmēs to, kā tu redzi sevi, kā tu spēj veidot veselīgas attiecības un kā tu vispār tiec galā ar dzīvi.
“Cilvēka priekšā it kā taisns ceļš – bet tas, vienalga, noved nāves ceļos.”
Sakāmvārdi 14:12 DIEVA VĀRDS

Kungs zina, kam tu šobrīd ej cauri. Viņš būs tev blakus, lai palīdzētu katrā solī. Viņa solījums – tev palīdzēt – parāda, ka Viņš rūpējas par mums kā par Saviem mazajiem jēriem.
“Kā gans savu pulku viņš ganīs,
viņš pulcēs ar savu elkoni,
pie savām krūtīm jērus nesīs,
un avjumātes aprūpēs!”
Jesajas 40:11 DIEVA VĀRDS

Drosmīgs lēmums
Bībelē ir kāds brīnišķīgs stāsts par divām sievietēm, kas piedzīvoja krīzi. Viņām bija svarīgs darbs un viņām bija jāsniedz atskaites zemes faraonam. Dievam viņas tik ļoti patika, ka Viņš ielika viņu vārdus Bībelē. Tās bija Šifra un Pūa. Šīm divām stiprajām sievietēm bija pavēlēts nogalināt visus ebreju zēnus jau dzemdībās. Bet Šifra un Pūa vairāk bijās no Dieva, nekā no sava priekšnieka, faraona. Viņu “bīstamā iespēja” ļāva mazulim Mozum piedzimt un viņa māte to ielika vipirms grozā, tad upē, lai to atrastu un uzaudzinātu faraona meita. Dievs vēlāk spēcīgā veidā lietos Mozu, lai atbrīvotu Savu tautu no verdzības Ēģiptē. Un šodien mēs jau zinām visu pārējo stāstu. Cik gan lielu lomu šo sieviešu stāsts spēlēja vēsturē!
“Vecmātes bijās Dieva, un tāpēc Viņš deva tām dzimtas.”
2.Mozus 1:21 DIEVA VĀRDS

Pareizā izvēle
Vai jebkad esi pamanījusi kontrastus Bībelē? Labais un ļaunais, gaisma un tumsa, patiesība un meli, svētība un lāsts. Vissvarīgākās izvēles mūsu dzīvē ir jāizdara starp šiem kontrastējošajiem un konfliktējošajiem vārdiem. Tāpēc tad, kad mēs izvēlamies labo – gaismu, dzīvību, patiesību un svētības – mēs saņemam labās lietas, kas seko šai realitātei. Gluži kā grūtniecībā – tāds rada tādu. Turpretī, kad mēs izvēlamies: ļauno, tumsu, nāvi, melus un lāstu, mēs tos arī radām.
“Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.”
Galatiešiem 6:7b DIEVA VĀRDS

Kad tu apņemsies turēties pie rīcības, kas balstās uz Bībeles principiem – labumu, gaismu, dzīvību, patiesību un svētību – tu atklāsi, ka esi uz stabila pamata un nākošais solis kļūs acīmredzams.
“Tad tevi vienmēr vadīs Kungs,
viņš tevi pabaros pat kaltušā zemē.”
Jesajas 58:11a DIEVA VĀRDS

Kamēr šādas apņemšanās nav, ir apjukums, nemiers, bailes un nospiestība. Cilvēks, kas šaubās, domā uzreiz par divām dažādām rīcībām un nespēj būt pārliecināts ne par vienu, ne otru. Par laimi, mums ir dota lieliska izvēle! Viņa vārds ir Jēzus un Viņš saka:
“ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība.”
Jāņa 14:6a DIEVA VĀRDS

Uzticēt Viņam savu dzīvi šobrīd ir ticības solis. Šis solis palīdzēs tev koncentrēties uz domām, spēku un līdzekļiem, kas palīdz sasniegt mērķi, kurš būs labākais tavam bērnam un tev pašai.
“Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē.”
Ebrejiem 11:6 DIEVA VĀRDS

Ticības solis
Mīļais Jēzu, es šobrīd speru ticības soli. Es ticu, ka Tu esi Dievs un ka mīli mani. Es ticu, ka Tu miri, lai uzņemtos manu grēku sodu. Es nožēloju savus grēkus un man šobrīd ir vajadzīga Tava palīdzība. Lūdzu palīdzi man! Parādi man ceļu, pa kuru man jāiet un dod man ticību un cerību doties uz priekšu.

Kas notiks rīt?
Sievietes pārāk bieži pieņem lēmumus par savu grūtniecību, balstīdamās uz spēcīgām emocijām, kas raisās domājot par bērna uzturēšanu vismaz 18 gadus. Dievs mums nav licis uztraukties par rītdienu, bet gan darīt to, kas ir pareizi šodien un rītdiena pati par sevi parūpēsies.
“Tādēļ nezūdieties, sacīdami: ko ēdīsim? ko dzersim? ko vilksim mugurā? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies; katrai dienai pietiek savu bēdu.”
Mateja 6:31-34 DIEVA VĀRDS

Kāpēc tā notika?
Iespējams, tu domā, kāpēc Dievs ļāva tam notikt tieši ar tevi. Dievs neizraisīja šo pārbaudījumu, bet Viņš to lietos, lai tevi pietuvinātu Sev, stiprinātu un izpildītu to, ko Viņš vēlas. Tava pieredze nav bezvērtīga. Tu piepildīsi savas dzīves svarīgo uzdevumu.
“Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu.”
Romiešiem 8:28 DIEVA VĀRDS

Kā gan izpostīto sapņu un problēmu vidū ar tevi var notikt kaut kas labs? Lūdzu atceries, ka mazulis nav problēma. Tu tiki radīta, lai būtu dzīvības devēja. Iespējams, pat šobrīd tu piedzīvo pretējas sajūtas – cerību un bailes. Cerība vienmēr pieņem jaunu dzīvību, pat ja tā nav plānota. Bet ir arī bailes par to, kā tu spēsi parūpēties par šo bērniņu, kad tavā dzīvē ir tik daudz apjukuma. Tas, ka trūkst atbalsta, jāmaina plāni un ir daudz apgrūtinājumu, ir patiešām reāli, bet tie nav svarīgāki par viena cilvēka dzīvību. Ir daudz cilvēku, kas vēlas un ir gatavi piedāvāt tev emocionālu un praktisku palīdzību. Bieži vien tieši tie, kurus tu visvairāk baidies pievilt, ir visvairāk gatavi atbalstīt un mīlēt. Dod viņiem nedaudz laika tikt galā ar šoku. Viņiem arī ir krīze!
“Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest.” 1.Korintiešiem 10:13 DIEVA VĀRDS


Miera apsolījums
Iespējams, ka šobrīd tu nejūties īpaši labi un pārliecināti. Patiesībā, tu iespējams vāries dusmās uz sevi, ka iekļuvi šādā nepatīkamā situācijā. Laba sajūta ir izdarot pareizas izvēles. Taču arī tagad tev jāzina, ka tiec mīlēta tieši tāda, kāda esi. Tavs Radītājs radīja tevi pēc Sava tēla un līdzības un Viņš ir labs. Kad pasaulē ienāca grēks, tas sarāva attiecības starp Radītāju un radīto. Bet šīs attiecības atkal ir iespējamas, jo Jēzus samaksāja sodu par mūsu grēkiem ar Savu nāvi pie krusta.
“Tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem, un Dievu ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies, mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – uzticību Dievam, uzticība Dievam – cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs.”
Romiešiem 5:1-5 DIEVA VĀRDS

Kad mēs atzīstam savas kļūdas un paļaujamies uz Viņa upurēšanos mūsu labā, mēs kļūstam par daļu no Viņa ģimenes un tad mums ir pieejami Viņa apsolījumi no Bībeles. Viens no lielākajiem apsolījumiem ir miera dāvana. Miers ir tad, kad nav baiļu no zaudējuma vai soda. Miers ir arī drošība par pietiekošiem resursiem.
“Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas.”
1.Jāņa 4:18 DIEVA VĀRDS

Jēzus uzņēmās mūsu sodu. Viņš arī atvēra mums durvis, lai mēs varētu saņemt Viņa palīdzību un miera dāvanu.
“Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.”
Jāņa 14:27 DIEVA VĀRDS

Līdzīgs stāsts
Varbūt tev jau ir zināms stāsts par eņģeli Gabriēlu, kurš parādījās jaunavai Marijai. Viņa pirmie vārdi viņai bija “Nebīsties, Marija!” (Lūkas 1:30). Kā gan lai viņa nebaidās! Viņas dzīvojamajā istabā bija eņģelis, kas viņai teica, ka viņa bez vīra būs māte zemē, kurā tāda lieta bija sodāma ar nāvi! Kad Marija saprata, ka viņa būs stāvoklī ārpus laulības, iespējams bez partnera atbalsta, ģimenes un sabiedrības atraidīta, viņas atbilde bija:
“Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.”
Lūkas 1:38 DIEVA VĀRDS

Marija pakļāvās Dieva gribai un kļuva par daļu no stāsta, kas izmainīja pasaules vēsturi. Kad eņģelis no viņas aizgāja, viņa bija mierīga un ticības pilna, gatava uzņemties savu daļu Dieva lielajā stāstā. Marijai nebija viegli, taču “dārgumi”, kurus viņa atrada šajā “bīstamajā iespējā”, ir ierakstīti viņas dziedātajā dziesmā.
“Mana dvēsele augstu teic Kungu,
Un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju,
Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.
Redzi, no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu.
Jo Varenais lielas lietas man ir darījis,
Un svēts ir viņa vārds.
Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm
Pie tiem, kas viņa bīstas.
Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku
Un izklīdinājis sirdsprātā lepnos.
Viņš nogāzis varenos no troņiem
Un paaugstinājis pazemīgos.
Izsalkušos viņš piepildījis ar labumiem,
Un bagātos viņš aizraidījis tukšā.
Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu
Un pieminējis savu žēlsirdību,
Kā viņš solījis mūsu tēviem,
Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem.”
Lūkas 1:46-55 DIEVA VĀRDS

Tavas dzīves stāsts tiek uzrakstīts ar izvēlēm, kuras tu izdari. Tavas izvēles tevi ievedīs Dieva gribā vai arī atstās tevi klūpot un krītot pašai savā spēkā. Tavas dzīves mantojums var būt dzīvība un var būt arī nāve. Dievs, kurš tevi radīja, tevi pazīst un tevi mīl. Viņš mudina tevi šodien izvēlēties dzīvību.
“Šodien es piesaucu par lieciniekiem pret jums debesis un zemi – dzīvību un nāvi es esmu nolicis jūsu priekšā, svētību un lāstu! Izvēlies dzīvību, ka paliktu dzīvi – gan tu, gan tavi pēcnācēji!”
5.Mozus 30:19 DIEVA VĀRDS