Ir labas ziņas!

decembris 19, 2014 Raksti

“Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.” (Lūkas 2:10b-11).

Nebaidies! Dievs, kurš kļuva par niecīgu embriju Marijas miesās, tika veidots un nopīts mātes miesās kā cilvēks, tika guldīts silītē un tika kārdināts tā pat, kā mēs. Dievs, kurš samaksāja briesmīgo un asiņaino maksu pie krusta mūsu izpirkšanai un ar uzvaru cēlās augšā no mirušajiem.
Šis Dievs nepametīs tos, kuriem Viņš ir parādījis šādu mīlestību.
Nebaidies! Tieši bailes par nestabilo nākotni liek daudzām sievietēm izvēlēties abortu un tādā veidā Latvijā bailēm tiek upurēti 18 bērni dienā. Bailes no ciešanām liek daudziem cilvēkiem uzskatīt, ka tas ir līdzjūtīgi pasteidzināt nāvi. Bailes nesaņemt piedošanu daudzus, kuri ir grēkojuši pret dzīvību, noved izmisumā.
Sievietei stāvoklī mēs sakām: “Nebaidies!” Jēzus ir dzimis par tevi. Viņš tevi mīl un dos tev spēku. Viņš tev palīdzēs izvēlēties labāko tev un tavam bērnam un tevi atbalstīs caur Saviem ticīgajiem.
Tiem, kas ir ciešanās, mēs sakām: “Nebaidies!” Jēzus ir dzimis par tevi. Viņš pazīst ciešanas. Viņš zina arī par tavām ciešanām. Viņš zina, ka Dieva mīlestība darbojas caur ciešanām. Viņš būs ar tevi un rūpēsies par tevi caur Saviem ļaudīm.
Tiem, kas ir grēkojuši pret dzīvību, mēs sakām: “Nebaidies!” Jēzus ir dzimis par tevi. Viņš ir parādījis tev savu mīlestību un samaksājis par taviem grēkiem pie krusta. Viņš nāk pie tevis pat tavu bēdu un vainas sajūtas tumsā, lai tevi paceltu uz Savām žēlastības un piedošanas rokām. Nebaidies! Ziemsvētku vēsts maina sirdis un dzīves. Mēs taču kalpojam Dievam, kurš visvairāk darbojas, kad esam nespēcīgi, pat nabadzībā. Viņš taču ieradās silītē!