Manī ir kaut kas, ko mēdz saukt par sirdsapziņu. Reizēm es tajā ieklausos, bet reizēm ignorēju. Pirms es paliku stāvoklī, es izvēlējos tajā neieklausīties, kaut arī tā mani brīdināja, ka mana uzvedība uz visiem laikiem var mainīt manu dzīvi. Es izvēlējos to, kas patika man, nevis Dievam.
Bieži vien lietas, kuras man iesaka draugi ir pretstatā manai sirdsapziņas balsij. Ir skaidri redzama atšķirība starp to, kas ir pieņemams Holivudai un kas ir pieņemams manai sirdsapziņai. Pat manī pašā pastāv nepārtraukta spriedze (Romiešiem 7:15-20).
Reizēm mana sirdsapziņa liek man justies neērti pirms kaut ko izdaru. Citreiz mana sirdsapziņa liek man justies vainīgai, kad esmu rīkojusies nepareizi. Dievs manī ir ielicis šo kluso balsi, lai mani aizsargātu. Man jāieklausās, kad tā mani brīdina par kādu konkrētu rīcību. Kad izdaru nepareizu izvēli, man jābūt pateicīgai par šīm vainas un kauna sajūtām, jo tās mani pasargā, lai es neatkārtotu šo kļūdu atkal un atkal.
Kad grēkoju, Dievs vēlas, lai jūtos vainīga, bet Viņš nevēlas, lai es nesu sava grēka smagumu. Tāpēc Viņš sūtīja Savu Dēlu Jēzu. Jēzus upuris pie krusta noņēma manu grēka nastu! Kad es tam ticu un atzīstos savos grēkos, Debesu Tēvs dziedina mani un piedod (Psalms 32:3-5). Kristū es esmu jauns cilvēks! Es varu mīlēt, bīties un uzticēties Dievam, liekot Viņu savā dzīvē pirmajā vietā, lai manas izvēles saskanētu ar Viņa, nevis manu gribu. “Gaisma (Jēzus) spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert.” (Jāņa 1:5).

Es pateicos Tev Jēzu, ka Tu esi mans Glābējs un Gaisma šajā tumšajā pasaulē. Āmen.

“Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj.”
Psalms 34:19-20

Par autori:
Linda Bartleta ir sieva savam vīram Paulam, mamma diviem dēliem un divām meitām, kā arī vecmāmiņa astoņiem mazbērniem. Viņa ir arī darbojusies kā “Luterāņi Dzīvībai” prezidente ASV. Viņa kalpo kā mentore bibliskās sievišķības kalpošanā “Titus 2 for Life”. Linda ir arī vairāku grāmatu un publikāciju autore, starp kurām ir “Viņa mīlošajās rūpēs”, “Vīrieši, sievietes un attiecības”, “Seksuālas izglītības neveiksme Baznīcā: sajaukta identitāte, zaudēta šķīstība” (www.ouridentitymatters.com).