Kuram rūp, kad esmu pārgurusi? Kurš saprot spriedzi, kurā dzīvoju? Kur varu meklēt palīdzību? Atbilde ir Dieva Vārdā. Atkal un atkal Dievs saka saviem bērniem, cilvēkiem, kurus Viņš ir radījis, lai tie domā par Viņu kā par savu Tēvu. Protams, ja nebūtu Jēzus, man nebūtu nekādu cerību, ka Dievs varētu būt mans Debesu Tēvs. Jēzus samaksāja pilnu cenu par maniem grēkiem, lai es varētu saukt Dievu par savu mīļo Tēvu (Galatiešiem 4:4-6)!
Dievs ir radījis visu un katru, kas ir šajā pasaulē. Viņš radīja vīrieti un sievieti. Viņam pieder ideja par laulību, seksu, bērniem, mātēm, tēviem un ģimenēm! Dievs zina visu par mani. Viņš pazīst manu sirdi. Viņš zina manas šaubas un pieviltās cerības. Viņš mani pazīst labāk kā es pati!
Dievs rūpējas par mātēm! Viņš ir man apsolījis: “klēpī jūs iecels, uz ceļgaliem auklēs, kā māte mierina, tā es jūs mierināšu” (Jesajas 66:12-13). Pat jau pieaugušie tiek sapulcināti pie Jēzus gluži kā cālīši zem savas mātes spārniem (Mateja 23:37).
Dievs mani pazīst labāk, kā es pati. Viņš zina manas bailes, vajadzības, priekus. Jēzus dēļ es varu droši nākt pie Dieva (Ebrejiem 4:16) ar pārliecību, ka Viņš vienmēr rūpēsies par mani.

Es pateicos Tev Jēzu! Tavas nesavtīgās mīlestības dēļ es esmu Dieva adoptētā un mūžīgi mīlētā meita! Āmen.

ps121-2

Par autori:
Linda Bartleta ir sieva savam vīram Paulam, mamma diviem dēliem un divām meitām, kā arī vecmāmiņa astoņiem mazbērniem. Viņa ir arī darbojusies kā “Luterāņi Dzīvībai” prezidente ASV. Viņa kalpo kā mentore bibliskās sievišķības kalpošanā “Titus 2 for Life”. Linda ir arī vairāku grāmatu un publikāciju autore, starp kurām ir “Viņa mīlošajās rūpēs”, “Vīrieši, sievietes un attiecības”, “Seksuālas izglītības neveiksme Baznīcā: sajaukta identitāte, zaudēta šķīstība” (www.ouridentitymatters.com).