Kā nesen norādīja kāds ziņu portāls, kopumā pērn Latvijā 236 bērni dzimuši meitenēm, kuras ir vecumā no 15 līdz 17 gadiem, savukārt pērn sasniegts pēdējo sešu gadu rekords, proti, 10 māmiņas bijušas jaunākas par 14 gadiem.(1) Pirmajā brīdī šķiet, ka ir noticis kas ārkārtējs. Masveidā sākušas dzemdēt jaunas meitenes. Vēl iespaidīgāk būtu, ja šo pieaugumu izteiktu procentuāli, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tad varētu virsrakstā iekļaut vārdus “14 gadu un jaunāku māmiņu skaits pieaudzis par vismaz 330%”. Par laimi lielākā daļa interneta portālu apmeklētāju jau ir pieraduši pie “skandaloziem virsrakstiem”. Ja virsraksts vēsta par milzīgu ūdensapgādes avāriju kādā Rīgas mikrorajonā, tad visticamāk kādā dzīvoklī pārplūdusi izlietne. Tomēr svarīgi ir ievērot, ka šīs raksts sagatavots, lai veicinātu veselības mācības programmas ieviešanu skolās. Protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi mācīt jauniešiem par viņu veselību un higiēnu. Bieži vien to nedara vecāki un līdz ar to vienīgais informācijas avots ir vienaudži vai masu mediji, kas ne vienmēr sniedz objektīvu un veselīgu informāciju. Ja šodienas pusaudzis mēģinātu savas seksuālās veselības pamatus apgūt no šādiem ziņu portāliem, rezultāts būtu gaužām bēdīgs. Kaut vai tāpēc vien, ka mazliet ielūkojoties Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datubāzēs, ir redzama nesakritība ar portālā publicēto informāciju. Saskaņā ar CSP datiem, pēdējo 10 gadu laikā par māmiņām kļuvušas tikai 16 meitenes, kurām ir 14 un mazāk gadu. Turklāt pagājušajā gadā jaunākās par māmiņām kļuvušās meitenes ir bijušas tikai trīs četrpadsmitgadnieces. Pārspīlējums ir trīskāršs. Pēc valsts statistikas datiem pērn dzemdējušas 157, nevis 236 meitenes vecumā no 15 līdz 17 gadiem.(2) Vai uz šādiem datiem iespējams balstīt raksta galveno domu, ka skolās atkal jāievieš veselības mācība? Ja portālam ir pieejama statistika, kas atšķiras no CSP publicētās, tad būtu ieteicams uzrādīt tās avotu, lai lasītāji var pārliecināties par datu patiesumu. Noklusēts paliek arī fakts, kas tieši tiks iekļauts šajā veselības mācībā. Pati saistība ar nepilngadīgo māšu skaita pieaugumu ļauj secināt, ka veselības mācībai būtu jāatrisina šī problēma. Tas nozīmē, ka skolās jāievieš mācību programma, kas izglītotu jauniešus, kas jaunāki par 14 gadiem, dzimumdzīves jautājumos. Parasti šādu programmu izstrādē tiek pieaicināti “eksperti” no dažādām nevalstiskām organizācijām, tai skaitā jau pazīstamais “Papardes zieds”. Kā lasāms šīs organizācijas mājaslapā: “90 gadu paaudze noteikti atceras pirmās veselības mācības nodarbības skolās, kurās atklāti tika runāts par TO. Vēlāk seksuālās audzināšanas karogu turpināja nest biedrība “Papardes zieds” un dara to jau vairāk kā 15 gadus.”(3) Iespējams, ka šis citāts paver kādu skatījumu uz veselības mācības pamatnostādnēm, kuras jau vairākus gadus mēģina no jauna ieviest skolās. Tas ietvertu apmācību kontracepcijas lietošanā un ja valsts apstiprinātu, tad arī bezmaksas kontracepciju nepilngadīgām personām, kuras ir jaunākas par 14 gadiem.(4) 90to gadu paaudze vēl tiešām labi atceras stundas veselības mācībā. Skolotāja iznesa klasē kasti ar prezervatīviem un izdalīja visiem. Tie bija jāizpako un jāizpēta. Vēlāk tie piepūsti tika mētāti pa skolas gaiteņiem, vai piepildīti ar ūdeni izmesti pa skolas logu. Drīkstēja paņemt arī līdzi. Taču viena lieta bija pavisam skaidra – vajag pamēģināt. Papardes zieds visus šos gadus ir nesis seksuālās audzināšanas karogu. Veroties statistikas tabulās, mēs redzam, ka tieši sākot no 1994.gada ailēs parādās dzemdības vecuma grupā zem 14 gadiem, kas tā arī palicis praktiski nemainīgs līdz pagājušajam gadam. Tomēr dažādos veidos joprojām tiek solīts, ka arvien plašāka kontracepcijas popularizēšana un izplatīšana jauniešu un mazu bērnu vidū palīdzēs atrisināt agro grūtniecību un seksuāli transmisīvo slimību skaitu.(5) Kontracepcijas popularizēšana un valsts finansējuma pieprasīšana tās bezmaksas izdalei bērniem no organizācijas, kuras atbalstītāju rindās ir lieli kontracepciju ražojoši farmācijas uzņēmumi, labākajā gadījumā izskatās aizdomīgi. Rodas iespaids, ka jo vairāk popularizē, jo vairāk kļūmju notiek un jo vairāk kļūmju notiek, jo vairāk jāpopularizē. Šo solījumu labi atmasko pašu kontracepcijas ražotāju veiktie pētījumi, kas norāda, ka Latvijā 32% no seksuāli aktīvām sievietēm, kuras ir vecākas par 18 gadiem, ir saskārušās ar kļūmēm prezervatīva lietošanā. (6) Kā jums šķiet, kāda daļa veselības mācības stundās apmācīto bērnu piedzīvos šādu “kļūmi” praksē? Pat ja mēs pieņemtu, ka bērni skolā mācās ārkārtīgi apzinīgi un pilnīgi izpilda savus mājasdarbus, mēs saskartos ar kļūmēm, kuras būtu “jālabo”. Neskatoties uz ilgstošām apmācībām daudzu gadu garumā, praktiskajām nodarbībām klasē un mājasdarbu pildīšanu, tomēr atrodas zināms skaits skolnieku, kuri kļūdās un centralizētos eksāmenus nenoliek. Cerēt uz to, ka kontracepcijas popularizēšana un izplatīšana apturēs tīņu grūtniecības un seksuāli transmisīvo slimību gadījumu skaita pieaugumu, ir vairāk kā naivi. Pētījumos ir noskaidrots, ka jauniešiem vecumā no 18 līdz 19 gadiem, lietojot orālo kontracepciju, tā ir neefektīva vismaz 8,6% gadījumos, bet prezervatīvs izrādās neefektīvs vismaz 17% gadījumu gada laikā.(7) Kādu efektivitāti kontracepcijas popularizētāji paredz 13 gadus veciem bērniem, paliek noslēpums. Iespējams par to apzināti nerunā. Vienīgā efektivitāte, kas tiktu sasniegta būtu redzama kontracepcijas ražotāju apgrozījuma rādītājos, ko veicinātu valsts finansējums un vēl vairāk kļūmju un salauztu dzīvju. Bizness ir bizness. Bērnu dzīve un veselība paliek otrā plānā. Tikmēr “Papardes zieds” aktīvi darbojas lobējot un veidojot sabiedrības viedokli, lai iegūtu finansējumu šādām programmām. Kā neatņemama šīs aktīvās darbības daļa vienmēr ir organizācijas aizstāvētās un atbalstītās katras sievietes tiesības uz likumīgu un drošu abortu. Domāju, ka šeit mēs varam mierīgi ievietot vārdus “katras 13-gadīgas meitenes”. Neizpildītie kontracepcijas efektivitātes solījumi pārvēršas pusaudžu grūtniecībās – pavisam īstos un dzīvos bērniņos. Kļūmes ir “jālabo”. Tas nozīmē, ka jaunieši tiks pakļauti ne tikai agrīnai dzimumdzīvei un kontracepcijas blaknēm, bet arī sava bērniņa nogalināšanai, vēl pašiem esot bērniem. To nekad vairs nevarēs atcelt vai izlabot. Katram bērnam ir tiesības šādi neuzsākt savu dzīvi un tas ir pieaugušo pienākums to novērst.
Vai tam visam ir arī alternatīva? Kontracepcijas efektivitātes rādītāju tabulā uzmanību piesaistīja kāda aile ar ļoti izteiksmīgiem skaitļiem. Pašā pēdējā ailē ir kāds kontracepcijas veids, kas sola 100% drošību. Vai varētu būt, ka kaut kas tāds ir iespējams? Vai tā ir kāda dārga metode, kuru nav iespējams izmantot Latvijas zemā dzīves līmeņa dēļ? Izrādās, ka nē. Tā ir metode, kuru jau samērā sen ļoti veiksmīgi izmanto bērni un jaunieši, lai izvairītos no nevēlamas grūtniecības un seksuāli transmisīvajām slimībām. Tās efektivitāte ir pierādīta un to izmanto lielākā daļa jauniešu. To sauc par atturēšanos no seksuālām attiecībām. Iespējams, ka pasaulē, kurā dzīvo kontracepcijas mārketinga speciālisti, šie vārdi nekad nav dzirdēti vai pat ir nevēlami. Tajā bērni tiek redzēti tikai kā nevaldāmu mežoņu bars, kurus bez kontracepcijas nedrīkst atstāt nepieskatītus, jo viņi nav spējīgi aptvert vērtības un atbilstoši rīkoties. Tomēr šī metode ir daudzu domājošu un gudru jauniešu izvēle, lai saglabātu savu veselību. Un tā sevi pierāda kā visefektīvāko. Diemžēl tā ir arī vismazāko peļņu nesošā, tāpēc veselības mācībā tai iedalīta pelnrušķītes loma. Domāju, ka katrs no mums saprot, ka vislabākais jebkuram cilvēkam ir nogaidīt ar seksuālām attiecībām līdz brīdim, kad tās nenodara kaitējumu un nav bīstamas. Vislabākais laiks, kad jaunam cilvēkam uzsākt dzimumdzīvi, ir laiks, kad viņš ir atradis sev partneri, ar kuru nebaidās laist pasaulē bērnus. Tas ir laiks, kad ir atrasts cilvēks, ar kuru tiks veidotas ilgstošas attiecības, kurās bērni tiks izaudzināti līdz tie paši būs spējīgi doties savā dzīvē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo bērniem vajadzīga abu vecāku palīdzība sākot no pirmās dzīvības dienas. Vienkāršiem vārdiem runājot, tā ir laulība un ģimene. Tā ir kopība, kurā drošā vidē var tikt audzināti bērni un viņiem var tikt nodotas vērtības, kuras nodrošinās viņu spēju veidot ilgstošas un noturīgas attiecības, kas savukārt radīs drošu un veselīgu vidi viņu bērniem nākotnē. Katram bērnam ir tiesības piedzimt ģimenē, kurā viņam ir mamma un tētis. Iespējams, ka lielajā kontracepcijas reklāmas un dažādu kliedzošu virsrakstu gūzmā ir pazudusi vienkāršā atziņa, ka visveselīgākais jaunietis ir tāds, kurš domā un prot pieņemt gudrus lēmumus. Bērna rīcība ir atkarīga no viņa vērtībām, kuras viņā ieliek vecāki, ģimene un izglītība. Skola nevarēs organizēt praktiskās nodarbības ne kontracepcijas lietošanā, ne laulības slēgšanā, ne ģimenes veidošanā. Tomēr tā var mācīt vērtības, kas dod iespēju nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tāpēc pirmās lietas, kuras nepieciešams bērniem ļaut saprast, ir ģimenes un laulības nozīme. Sāksim ar visveselīgākā un labākā varianta mācīšanu vismaz teorētiskā līmenī. Tas nebūt nenozīmē, ka visi šo dzīves eksāmenu arī noliks un nebūs kļūdu. Neviena no līdzšinējām izglītības programmām nav bijusi tāda, kas izaudzinātu nekļūdīgus jauniešus. Arī par glābēju iztēlotā veselības mācība tāda nav spējīga būt. Tomēr, ja runa ir par bērniem, tad mēs parasti vēlamies drošāko, labāko un veselīgāko. Kas gan ir licis mums nolaist rokas, brīdī, kad bērniem jāpasniedz labākās vērtības, visefektīvākais veids, kā izvairīties no neplānotas grūtniecības vai slimībām? Bērniem vajadzīgs labākais. Tad sāksim ar cieņu pret cilvēka dzīvību, ģimeni, laulību un veselīgām attiecībām, kuras ilgtermiņā nodrošinās bērniem drošu vidi augšanai un attīstībai. Iekļausim tās izglītības programmā, lai bērniem tiktu pasniegts kaut kas vairāk, kā tikai pamācība kontracepcijas lietošanā un pirmais izmēģinājuma komplekts.
Jāatzīst, ka visas iepriekšminētās problēmas ar jauniešu seksuālo audzināšanu zināmā mērā ir tikai sekas kādas citas audzināšanas trūkumam ģimenēs. Šai vērtību audzināšanai būtu jānotiek tur, kur tā ir visvieglāk apgūstama. Lai iemācītos vadīt auto parasti ir gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības. Turklāt praktiskajā apmācība lielāko daļu laika notiek tieši reālos ceļa apstākļos. Galu galā nonākot uz ceļa ar tiesībām kabatā, būs praktiski jāvada transporta līdzeklis, nevis tikai pareizi jāatbild uz jautājumiem, kas parādās datora ekrānā. Līdzīgi tas ir arī ar seksuālās uzvedības vērtību ieaudzināšanu. Jauniešu seksuālā uzvedība ir tiešā veidā saistīta ar viņiem svarīgajām vērtībām un to, kā viņi redz pasauli sev apkārt. Ģimenes un laulības vērtības aktualizēšana būtu liels sasniegums, jo viņiem vismaz tiktu dota iespēja izvēlēties un īstenot savā dzīvē labāko un veselīgāko modeli. Jābūt vismaz teorētiskām zināšanām par visdrošāko modeli ģimenes veidošanai, lai pieaugot to mēģinātu īstenot. Visdrošākais modelis nebūt nav seksuālo attiecību popularizēšana un kontracepcijas reklamēšana vai pat bezmaksas izdalīšana maziem bērniem. Tā, gluži pretēji, ir riskanta prakse, jo paredz jauniešiem mācīt uz maldīgiem solījumiem balstītu dzīves modeli, kurš nav ne veselīgs, ne drošs. Drošākais modelis ir laulība, ģimene un atbildīga attieksme pret seksuālajām attiecībām. Visdrošākais modelis ir atturēties no seksuālām attiecībām balstoties uz vērtībām un atbildīgu attieksmi pret savu veselību, dzīvi un bērniem, kuri vēl tikai būs. Šķiet, ka mūs mēģina pārliecināt, ka mūsu bērni to nav spējīgi saprast un īstenot. Prātā nāk citāts no filmas, kurā viens no varoņiem saka: “Ja tevi pārāk ilgi uzskata par nesaprātīgu dzīvnieku, tu par to arī kļūsti.” Mums jāizlemj, par ko mēs uzskatīsim savus bērnus. Vai viņi būs “nesaprātīgi dzīvnieki”, kuriem jāpiegādā attiecīgie medikamenti un ierīces vairošanās spēju iegrožošanai naivā cerībā, ka viņi tos brīvprātīgi lietos, vai gluži pretēji, saprātīgi cilvēki, kuri skolās ir apguvuši ne tikai informāciju, bet arī spēju pieņemt gudrus un veselīgus lēmumus par savu dzīvi. Tas būs jāizlemj mums.

 

http://www.tvnet.lv/sievietem/veseliba/5…

http://data.csb.gov.lv/Selection.aspx?px…

http://www.papardeszieds.lv/index.php?op…

http://www.papardeszieds.lv/index.php?op…

http://www.papardeszieds.lv/index.php?op…

http://apollo.tvnet.lv/zinas/kadu-kontra…

http://www.contracept.org/teenrates.php

 

Autors: Jānis Diekonts,
Luterāņi Dzīvībai vadītājs

Attēls: stockimages / FreeDigitalPhotos.net