Reiz man piezvanīja kāds mācītājs, lai aprunātos par savu pieredzi. Viņš bija sludinājis par dzīvības un aborta tēmu vairākus gadus, stāstot, ka tas ir Dieva baušļa pārkāpums. Tomēr viņš juta, ka cilvēki viņā neieklausās. Patiesībā, pat pēc daudzu gadu sludināšanas, draudzē bija cilvēki, kas piecēlās un pameta dievkalpojumu, kad atklāja, ka runa būs par dzīvības svētumu. Mācītājs zināja, ka draudzē ir sievietes, kurām ir bijis aborts. Viņam to bija teikušas citas draudzes locekles. Taču viņas nevēlējās ar viņu par to runāt un, kad pienāca laiks dievkalpojumam par dzīvības svētumu, viņas vienkārši neieradās. Mācītājs bija pārrunājis šo jautājumu ar draudzes padomi un tad piezvanīja man, lai jautātu pēc padoma.

Kur tad ir problēma? Cilvēki draudzē dzirdēja mācītāja sludināto patiesību, bet patiesībā neklausījās. Viņu ausis aizvērās un acis novērsās, jo viņi mācītājā redzēja līdzjūtības trūkumu. Viņam vajadzēja sākt ar līdzjūtību pret tiem, kas ir iekļuvuši baiļu un izmisuma lamatās, jo ir saskārušies ar neplānotu grūtniecību vai abortu un izrādīt pret viņiem mīlestību un rūpes, piedāvājot viņiem palīdzību un atbalstu. To mēs visi labi iemācāmies, kad cenšamies savu ticību izdzīvot katru dienu. Uzticībai jāiet roku rokā ar līdzjūtību.

Sāksim ar patiesību. Kā jūs to izsakāt? Vai esat rupjš un tiesājošs? Vai cilvēki jūsos saskata pārliecību, ka esat labāks par visiem citiem? Kristieši reizēm aizmirst, ka svētdarīšanu mūsos paveic Svētais Gars, nevis kaut kas, ko mēs būtu izdarījuši, lai padarītu sevi labākus. Patiesība ir tāda, ka grēks mūs visus noliek vienādās pozīcijās. Mēs visi esam vainīgi un pelnījuši sodu. Lai izpaužas jūsu mīlestība pret grēciniekiem, kas ir jums blakus un ir tādi paši kā jūs.

Līdzjūtība – Vai jūs izrādāt līdzjūtību vārdos un darbos? Kad runājat par abortu, vai paturat prātā to, ka sievietes bieži ir pakļautas neiedomājamam spiedienam, kas liek viņām domāt, ka aborts ir vienīgā izvēle, kas palikusi? Bieži viņas ir vienas, bez atbalsta un bērna tēva pamestas. Viņas baidās no vecāku, draugu un arī draudzes nosodījuma. Aborts šķiet vienīgā izvēle. Apzinieties viņu sāpes un problēmas. Tad ir cerība, ka ausis klausīsies patiesību, ka Dievs mīl visus cilvēkus, ieskaitot tos, kas vēl mātes miesās. Patiesību, ka katrs bērns ir dāvana no Dieva un aborts nekādā gadījumā nav Dievam patīkams risinājums neplānotai grūtniecībai.

Darbi – Vai esat gatavs piedāvāt emocionālu atbalstu un reālu palīdzību? Kā to dara jūsu draudze? Vai jūsu Bībeles stundas var palīdzēt jaunai sievietei? Vai jūsu draudze var saziedot autiņbiksītes vietējam krīzes grūtniecības centram? Vai jūs regulāri lūdzat par sievietēm un viņu mazuļiem? Kad cilvēki redz, ka jūsu vārdi saskan ar darbiem, tad jūsu teiktais tiks uzklausīts.

Dažus gadus atpakaļ mani NEuzaicināja uz raudzībām. Kādai no manām draudzenēm no mūsu draudzes bija meita, kura neplānoti bija palikusi stāvoklī. Kāpēc neuzaicināja? Tāpēc, ka es biju aktīva Luterāņi Dzīvībai kalpošanā un viņi domāja, ka es šādu grūtniecību neatbalstīšu. Es biju runājusi patiesību savā draudzē, bet acīmredzot biju izlaidusi līdzjūtību. Es aizsūtīju novēlotu dāvanu, lai parādītu, ka tā nav. Es arī no tā daudz mācījos. Kad manā ģimenes lokā ieradās neplānots bērniņš, es biju tā, kam bija jārīko raudzības. Kāpēc gan lai mēs neuzņemtu bērniņu! Tā taču ir Dieva dāvana!

Cita draudzes locekle, kas zināja cik aktīvi mēs ar vīru darbojamies Luterāņi dzīvībai kalpošanā un ka esam adoptējuši vairākus bērnus, reiz man teica, ka no visiem dzīvības aizstāvjiem, ko viņa pazina, mēs bijām vienīgie, kas dzīvoja saskaņā ar savu pārliecību. Tagad es zinu, ka tā nav patiesība, taču tas labi parāda šo domu. Dzīvības aizstāvjiem ir slikta reputācija. Daudzi cilvēki uzskata tos, kas ir pret abortu, par rupjiem, tiesājošiem un sieviešu nīdējiem. Viņi nevēlas pievienoties šādiem cilvēkiem. Tāpēc mums jāsāk ar pareizu izteiksmes veidu un patiesu, dzīvu līdzjūtību. Ja mēs to nedarīsim, tad mūsu vēsts netiks pieņemta. Šai līdzjūtībai jābūt dzirdamai arī mūsu draudzēs.

Likmes ir ļoti augstas. Es dzirdēju par jaunu meiteni kādā kristīgā skolā netālu no manas dzīvesvietas, kas uzzinājusi, ka ir stāvoklī, apzināti metās kritienā pa trepēm, lai izsauktu abortu. Viņai izdevās. Cik gan lielām ir jābūt sievietes bailēm, ja viņa ir gatava riskēt pati ar savu dzīvību, lai tikai to neatklātu reliģiskā sabiedrība viņai apkārt? Tāpēc, kad kalpojat Dzīvības Kungam, ņemiet piemēru no Jēzus. Viņš pasludināja patiesību, bet izturējās līdzjūtīgi pret grēciniekiem savā tuvumā. Mums jādara tieši tā pat. Lai jūsu līdzjūtība patiešām spīd kā gaisma visā, ko darāt un sakāt. Tad tam sekos arī rezultāts.

Diāna E. Šroedere – Lutherans For Life ASV

 

 

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: Kristus un samariešu sieviete pie akas, Angelica Kauffman, 1796.