Lūgšana visām māmiņām

“Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.” (Filipiešiem 4:6).

Kungs, Tavs vārds mums saka ne par ko neraizēties, bet gan visu nest Tavā priekšā lūgšanās. Tāpēc mēs lūdzam par visām mātēm. Ir mātes, kuras pazīst Tevi, kā Glābēju un Kungu. Citas Tevi nemaz nepazīst. Mēs lūdzam Tavu piedošanu par tiem brīžiem, kad nepildām Tavu gribu, mēs lūdzam, lai Tavs Svētais Gars aizskar sirdis, kuras Tevi nepazīst un dod spēku tām, kuras pazīst. Palīdzi kristīgām mātēm dzīvot uzticībā, kalpojot, rūpējoties par citiem un daloties ar savu ticību šodienas pasaulē. Jēzus vārdā. Āmen.

 Lūgšana sievietei, kura ir stāvoklī

“Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu” (Jeremijas 1:5).

Debesu Tēvs, esmu stāvoklī un esmu patīkami satraukta par šo bērnu, bet esmu arī mazliet nobijusies. Lūdzu atņem man šīs bailes. Svētī mani un manu bērniņu, kas aug manās miesās. Uzturi mūs abus labā veselībā. Piedod man manus grēkus un liec pieaugt manai ticībai. Palīdzi man kļūt par uzticamu mammu. Jēzus vārdā. Āmen.

 

Jaunas māmiņas lūgšana

Dievs Kungs, cik gan dārgu dāvanu Tu man esi iedevis, šo mazo meitiņu par kuru rūpēties un kuru mīlēt. Viņa ir tik jauka, kad spēlējas ar saviem pirkstiņiem. Es redzēju vakar, kā viņa apgriežas uz vēdera pirmo reizi un domāju, cik brīnišķīgu Tu viņu esi radījis. Paldies Tev par dzīvību. Viņa guļ tik mierīgi un uzticas man, ka gādāšu par viņu. Palīdzi man vairāk uzticēties Tev un pieredzēt mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Dod man arī pacietību un spēku, kad kalpoju Tev mātes aicinājumā. Piedod manus grēkus katru dienu un liec pieaugt manai ticībai. Jēzus vārdā. Āmen.

 

Lūgšana mātei ar bērniem

Kungs Jēzu, mana dzīve ar bērniem ir tiešām nemierīga. Mana ikdiena ir tik piepildīta ar rūpēm par viņiem, ka man reizēm pietrūkst laika Tev vai arī pašai sev. Palīdzi man atlicināt laiku, lai lasītu Tavu vārdu un mācītos pareizi tikt galā ar visiem izaicinājumiem, kas mani sagaida ar mazajiem. Dod man lielāku mīlestības devu, lai es spēju rūpēties par šiem dārgajiem bērniem, kurus Tu man esi devis. Es pateicos Tev par šo dāvanu un lūdzu Tavu palīdzību, kad rūpējos par viņu ikdienas vajadzībām ar pacietību, kuru tikai Tu spēj dot. Āmen.

 

Pusaudža mammas lūgšana

Dārgais Kungs, esmu svētīta ar šo bērnu, kuru tik ļoti mīlu. Es pārdomāju to, ka Tu atdevi Savu Dēlu, Jēzu, lai es varētu iegūt grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību kopā ar Tevi, un nespēju aptvert Tavu mīlestību pret mani. Es pateicos Tev par žēlastību un piedošanu, kas katru dienu ir jauna. Paldies Tev par manu bērnu. Palīdzi man viņam iemācīt kristīgas vērtības un uzaudzināt viņu tā, lai viņš mīlētu un kalpotu Tev. Dod man žēlastību un mieru. Jēzus vārdā. Āmen.

 

Jaunieša mammas lūgšana

“Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties” (5.Mozus 6:6-7).

Kungs, mans bērns saskaras ar daudziem cilvēkiem un lietām, kuras var būt bīstamas. Reizēm man ir bail. Mierini mani un palīdzi man Tev vairāk uzticēties. Esmu mēģinājusi uzticīgi viņai mācīt par Tevi, kad sēdējām mājās vai bijām ceļā. Tagad, es lūdzu, turpini sargāt viņu un pasargi no visām briesmām, kas apdraud miesu, dvēseli un garu. Piedod mums Jēzus dēļ, kad mēs krītam. Āmen.

 

Pieaugušu bērnu mammas lūgšana

Debesu Tēvs, es slavēju Tevi par to, ka Tava mīlestība un piedošana ir satvērusi mūs caur mūsu Glābēja, Jēzus Kristus ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. Un es tev pateicos par saviem pieaugušajiem bērniem. Viņi ir svētība man un manam vīram. Palīdzi viņiem arī turpmāk palikt Tavā tuvumā un uzticīgi pildīt savus kristību solījumus katrā viņu dzīves dienā. Svētī viņus un rūpējies par viņiem. Āmen.

 

Vecmāmiņas lūgšana

Kungs Dievs, es pateicos Tev par mūsu bērniem un viņu uzticību saviem bērniem un laulātajiem. Sargā viņu ģimenes un turpini svētīt un vadīt viņu gaitas. Palīdzi viņiem pildīt Tavu gribu. Āmen. Jo “tāds ir Dievs, mūsu Dievs, kas mūs vadīs mūžu mūžos ” (Psalms 48:15).

 

Vientuļas mātes lūgšana

Dārgais Debesu Tēvs, Es zinu, ka tas ir Tavs labais plāns, ka bērniem ir mamma un tētis. Bet šobrīd es viena esmu atbildīga par šī brīnišķīgā bērna audzināšanu. Parādi man Tavu ticību un piepildi mani ar Tavu klātbūtni, kad esmu nedroša savās dzīves izvēlēs (16. psalms).
Kad esmu noraizējusies, sargi manu prātu un sirdi (Filipiešiem 4:4-9).
Kad esmu nobijusies, aizdzen manas bailes (Romiešiem 8:31-39).
Kad nogurstu un zaudēju drosmi kā mamma, piepildi mani ar Tava Gara augļiem (Galatiešiem 5:22,23a) un palīdzi man nepadoties (6:9).
Kad tieku kārdināta kā sieviete, atgādini man, ka mans ķermenis ir Svētā Gara templis (1. Korintiešiem 6:18-20).
Kad esmu apjukusi mīlestības lietās, palīdzi man atpazīt tavu perfekto mīlestību (1. Korintiešiem 13:4-7).
Kad manam bērnam ir vajadzīgs Tēva paraugs, parādi viņam Sevi (Psalms 10:14; 2. Korintiešiem 6:18).
Kad esmu norūpējusies par savu bērnu un sevi pašu, esi Tēvs mums abām (Mateja ev. 6:25-34).
Kad es krītu, piedod man (1. Jāņa 2:12) un palīdzi man sākt no jauna.
Kad sāku apšaubīt vai Tev vispār rūp, kas ar mani notiek, aizdzen visas manas šaubas (Psalms 103).
Palīdzi man būt godājamai sievietei (Sakāmvārdi 31) un mātei, kuras mīlestība ir redzama visā, ko es saku un daru.
Āmen.

 

 

 

 

 

 

 

Attēls graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net