Kad mazs bērns pakrīt un noskrāpē savus ceļus, mēs bieži izdzirdam “mammīt” pat pirms brēkšanas. Bērni nemeklē medicīnisku uzmanību. Viņi meklē mierinājumu un pārliecību, ka viss būs kārtībā.

Kāda gan cieņa tiek izrādīta mātēm, kad iepriecināšanas Dievs (2.Korintiešiem 1:3) salīdzina Savu mierinājumu ar to, kas nāk no mātes!

“Kā māte iepriecina savus bērnus, tā Es jūs iepriecināšu” Jesajas 66:13a

Tas ir labi izrādīt godu mātēm un mātes aicinājumam, kā to dara pats Dievs. Mēs pateicamies Dievam par mūsu mātēm un pateicamies mūsu mātēm par to, ka viņas devušas mums dzīvību un ka viņās Dievs mūs ir veidojis (Psalms 139:13). Mēs pateicamies viņām par to, ka viņas mums ir mācījušas par Jēzu. Mēs pateicamies viņām par sniegto mierinājumu.

Mātes dienas lūgšana

Mēs pateicamies Tev, debesu Tēvs, par dzīvību un mierinājumu, kuru Tu dod caur mātēm. Mēs Tev pateicamies par kristīgām mātēm, kuras baro mūs dzīvībai un audzina mūs ticībā. Svētī visas mātes un uzturi šajā mīlestības un reizēm arī uztraukumu pilnajā aicinājumā. Esi ar tām, kurām nav bērnu un tām, kuras ir sērās pēc bērna zaudēšanas, lai viņas var atrast mierinājumu Tavā žēlastības godībā. Turi visas mātes un visus Savus ļaudis Savās mierinošajās rokās, pārliecinot mūs, ka viss būs kārtībā. Jēzus vārdā, Āmen.

 

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Foto: Airida Žolīte