Mīlestības diena

februāris 7, 2015 Raksti

Šajā mēnesī mēs domājam par mīlestību. Mums ir pat speciāla diena, kurā to darām. Tajā mēs domājam par visperfektāko un skaistāko mīlestību, kura nekad nebeidzas, mīlestību, kura piedod un ceļ, mīlestību, kura veido stipras un ilgstošas attiecības. Es protams runāju par Pelnu trešdienu.

Gavēņa laikā mūsu uzmanība ir pievērsta Jēzus ciešanām un nāvei. Mēs pievēršam uzmanību saviem grēkiem, jo tie ir iemesls Viņa ciešanām un miršanai. Kur šeit var atrast mīlestību? To var redzēt tieši tajā, ka Dievs ienāca mūsu grēcīgajā pasaulē, pieņēma cilvēka miesu, cieta un mira par tādiem kā mēs. Šī ir mīlestība – nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu Dēlu – izlīgumu par mūsu grēkiem.(1. Jāņa 4:10) Tā ir viskaistākā un perfektākā mīlestība. Kā tiek dziedāts kādā no laulību dziesmām: “Ak nevainojamā mīlestība, tu pārspēj visu cilvēcisko” (O Perfect Love, TLH 623).

Ideāla mīlestība nekad nebeidzas. Apustulis Pāvils jautā: “Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens?(Romiešiem 8:35). Ja vien iespējams, es apvienotu Pāvila garo un izsmeļošo atbildi pavisam īsi: “Nekas!” (8:36-39) Mīlestība, kas tiek dota caur ciešanām un nāvi nav tāda, kas viegli atkāpjas.

Perfekta mīlestība piedod. Dieva mīlestība Kristū ir pārāka par sajūtām un emocijām. Tā parāda sevi darbos. Tā panesa lāstu, kuru mēs bijām pelnījuši. Tā dod piedošanu, kuru mēs neesam pelnījuši. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā – viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis.(Kolosiešiem 1:13-14)

Kā saka Pāvils 1.Korintiešiem 8:1, perfekta mīlestība ceļ. Šī mīlestība ne tikai paņem prom mūsu netīrās grēku lupatas, bet arī ietērpj mūs nevainojamajās Kristus drānās. Viņa apsegti mēs stāvam Dieva priekšā svētumam izredzēti, neaptraipīti un nevainojami (Kolosiešiem 1:22).

Perfekta mīlestība aicina mūs uz mūžīgām attiecībām ar Dievu. Pat gavēņa laikā mēs varam lūkoties uz priekšu, uz Kristus augšāmcelšanos un jauno dzīvi, kurā Viņš mūs aicina caur Svēto Garu. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā(1. Pētera 2:9).

Šī lielā mīlestība liek mums būt uz ceļiem šajā gavēņa laikā, lai savu necienību atzīdami, mēs saņemtu šādu mīlestību. Tā liek mums atkal atcerēties šīs mīlestības darbību Jēzus ciešanās. Tā liek arī mums pašiem mīlēt Dievu vārdos un darbos, kā arī mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.

Ja jūs iestājaties par dzīvību, jums ir patiess skatījums uz to, kurš ir jūsu tuvākais. Jūs redzat tuvāko arī embrijā, kurš ir mātes miesās vai izmēģinājumu mēģenē. Jūs redzat tuvāko cilvēkos, kuru dzīves tikušas sagrautas ar nepareiziem lēmumiem un krīzes grūtniecību. Jūs redzat tuvāko tajos, kas ir šo ļauno izvēļu dziļi ievainoti. Jūs redzat tuvāko tajos, kurus mūsu kultūra labāk redzētu beigtus. Jūs redzat un jūs rīkojaties ar ziedošanu, laipnību un mīlestību. Paldies jums!

Ak jā, ir taču arī tā otra mīlestības diena šajā mēnesī. Jūs jau zināt – Valentīna diena. Arī to var svinēt. Ir labi izrādīt romantiku un mīlestību šajās zemes attiecībās, kuras Dievs mums devis. Tādēļ īpaši jūs, puiši, neaizmirstiet!

 

Māc. Dr. Džims I. Lembs

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: Luterāņi Dzīvībai arhīvs