Nebaidies!

decembris 19, 2014 Raksti

Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. Un, ienācis pie viņas, eņģelis sacīja: “Esi sveicināta, izredzētā, Kungs ir ar tevi!” Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas par sveicienu. Un eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Un, redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi Dēlu, un dosi viņam vārdu Jēzus. [Lūkas 1:26-31]
Un viņa dzemdēja Dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. [Lūkas 2:7]
Lielais Ziemsvētku prieks kļūst daudz lielāks, kad mēs saprotams, ka mūsu Glābējs dzimšanas dienā jau deviņus mēnešus bija pazemojies lielā mīlestībā uz visiem cilvēkiem no ieņemšanas brīža. Mūsu pestīšana ir atkarīga ne tikai no fakta, ka Jēzus bija patiess Dievs un patiess cilvēks, bet arī no tā, ka Jēzus bija Dievs – zīdainis un Dievs – embrijs.
Jēzum bija vajadzīgas kājas un rokas, lai tās tiktu piesistas krustā un asiņotu. (Lūkas 23:33)
Jēzum bija vajadzīga mute, lai izkliegtu pamestības kliedzienu. (Mateja 27:46)
Jēzum vajadzēja pieri, lai Viņš tiktu kronēts ar ērkšķu vainagu. (Marka 15:17)
Jēzum vajadzēja ķermeni, lai Viņš varētu piedzimt, dzīvot, mirt, tikt apglabāts un augšāmcelties. (Jāņa 19:28-42, 20:1-10)
Kristus bērns dod nenovērtējamu vērtību katra cilvēka dzīvībai kopš ieņemšanas brīža.
“Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.” (Lūkas 2:10b-11).
Nebaidies! Dievs kļuva par niecīgu embriju Marijas miesās, tika veidots un nopīts mātes miesās kā cilvēks, tika guldīts silītē un tika kārdināts tā pat, kā mēs. Dievs samaksāja briesmīgo un asiņaino maksu pie krusta mūsu izpirkšanai un ar uzvaru cēlās augšā no mirušajiem.
Nebaidies!” Jēzus ir dzimis par tevi. Viņš ir parādījis tev Savu mīlestību un samaksājis par taviem grēkiem pie krusta. Viņš nāk pie tevis pat tavu bēdu un vainas sajūtas tumsā, lai tevi paceltu uz Savām žēlastības un piedošanas rokām. Nebaidies! Ziemsvētku vēsts maina sirdis un dzīves. Mēs taču kalpojam Dievam, kurš visvairāk darbojas, kad esam nespēcīgi, pat nabadzībā. Viņš taču ieradās silītē!

Tulkots no Luterāņi Dzīvībai ASV