Luterāņi Dzīvībai cenšas iepazīstināt mātes ar Dieva apsolījumiem par Kristus klātbūtni. Par Viņa spēka klātbūtni tām mātēm, kuras smagi strādā, cīnās un šaubās. Par Viņa piedošanas un spēka klātbūtni nepilngadīgajām mātēm. Par Viņa mīlestības un mierinājuma klātbūtni tām mātēm, kuras bērnu zaudējušas spontānajā abortā. Par Viņa mīlestības, mierinājuma un piedošanas klātbūtni tām mātēm, kuras veikušas abortu. Par Viņa cerības klātbūtni visām iepriekš minētajām. Un par Viņa klātbūtni tām, kuras vēl nav mātes, lai palīdzētu ieraudzīt šķīstības un laulības nozīmi. Protams, ka mēs nepalīdzam tikai mātēm, bet, kad tiek palīdzēts mātēm, tad ir sperts liels solis dzīvības svētuma apliecināšanā. Luterāņi Dzīvībai pateicas Dievam par mātēm un godina mātes aicinājumu. Pievienojieties mums lūgšanās par mātēm, lai pēc iespējas vairāk mātes zinātu par Dieva klātbūtni Jēzū Kristū, neatkarīgi no viņu dzīves apstākļiem.

Dažas domas par mātēm un mātes aicinājumu.

Mātes aicinājums ir privilēģija. Tā ir sadarbošanās ar Dievu. Mātei nevajadzētu uztraukties, ka viņa nav tam piemērota, jo Debesu Tēvs apsola dot viņai gudrību, žēlastību, drosmi, apķērību un mieru, kad vajadzīgs (Efeziešiem 1:17-18). Kad apdomāju savu patiešām reālo dzīvi, tās iespējas un izaicinājumus, es pateicos Dievam par to, ka Viņš ļāvis man būt mammai. Šī loma, kā neviena cita, ir paplašinājusi manu redzesloku tālāk par mani pašu. Linda Bartleta, “Titus 2-4 Life” kalpošana ASV.

Es vēlos pateikties Kristus Baznīcas dievbijīgajām sievietēm par uzticamo un mīlestības pilno liecību, kuru jūs dodat saviem bērniem ik dienas. Paldies jums, ka jūs vedat savus bērnus uz Tā Kunga namu, lai viņi caur Svēto Kristību varētu tikt adoptēti Dieva ģimenē. Paldies, ka liekat Dieva Vārdu viņu rokās. Paldies, ka dziedat viņiem kristīgas dziesmas, kad vakarā liekat tos gulēt. Paldies, ka paturat Kristus prātu un izturaties pazemīgi kalpojot saviem bērniem. Paldies, ka mācāt viņiem lūgt, rādīdamas piemēru. Paldies, ka veidojat savus bērnus līdzīgus Kristum, savā dzīvē parādot Viņa mīlestību un piedošanu. Jā, Salamana vārdi (Sal.pam. 31:29) ir tieši par jums – sievietēm, par jums – ticības mātēm. “Daudz meitu un jaunavu dzīvo tiklas un tikušas, bet tu pārspēj viņas visas!” Māc. Dr. Glens E. Šēfers, “Lutherans For Life of Canada” prezidents.

“Dievs mīl mātes. Viņam bija tāda. Viņa mīlestība uz Savu māti vispilnīgāk ir redzama pie krusta. Tur, jau tuvu elles ciešanām, Jēzus domā par savu māti un uztic viņu Savam mīļajam māceklim, Jānim.” Māc. Dr. Džims I. Lembs “Lutherans For Life” ASV izpilddirektors.

Mātes dienas lūgšana

Mēs pateicamies Tev, debesu Tēvs, par dzīvību un mierinājumu, kuru Tu dod caur mātēm. Mēs Tev pateicamies par kristīgām mātēm, kuras aprūpē mūs dzīvībai un audzina mūs ticībā. Svētī visas mātes un uzturi šajā mīlestības un reizēm arī uztraukumu pilnajā aicinājumā. Esi ar tām, kurām nav bērnu un tām, kuras ir sērās pēc bērna zaudēšanas, lai viņas var atrast mierinājumu Tavā žēlastības godībā. Turi visas mātes un visus Savus ļaudis Savās mierinošajās rokās, pārliecinot mūs, ka viss būs kārtībā. Jēzus vārdā, Āmen.

 

 

 

 

 

Attēls taoty / FreeDigitalPhotos.net