“Tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu ” (Psalms 139:10).

Šajā 139.psalma daļā psalmists atbild uz jautājumu, kas uzdots 7.pantā: “Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga?” Tad seko vairāki “ja”. “Kā būtu, ja es ietu uz turieni? Nē, nevaru aizbēgt. Tu esi arī tur.” “Kā būtu, ja es ietu pa šo ceļu? Tu joprojām esi tur.”

Devītais pants satur galējos variantus. “Ja man būtu rītausmas spārni?” Tas nozīmētu horizontu, jūdu domāšanā galējo austrumu punktu. “Ja es nolaistos jūras malā ?” Tas nozīmētu pretējo virzienu uz Vidusjūru, tālāko iespējamo Izraēla punktu uz rietumiem. Citiem vārdiem: “Kā būtu, ja es aizietu no Tevis, Dievs, cik vien tālu iespējams?”

Mūsu pants atbild: “Tad arī tur…”. Dieva roka vada arī tur. Dieva roka sniedz drošību arī tur. Citiem vārdiem, tu nevari izbēgt no Dieva rokas. Tas protams var būt ļoti biedējoši, ja par to domājam, cenšoties paslēpties no Dieva dusmām savu grēku dēļ. Tomēr tas var kļūt par ļoti lielu mierinājumu, kad domājam par Dieva lielās žēlastības klātbūtni tad, kad mēs atzīstamies savos grēkos.

“Ja nu es izdaru kļūdu un iesaistos seksuālās attiecībās ārpus laulības?” Pat tur Dieva roka var vadīt tevi atpakaļ pie šķīstības un stipri turēt.

“Ja nu es kļūstu par tēvu bērnam neesot precējies?” Pat šajā situācijā Dieva roka var tevi vadīt, lai tu varētu izpildīt savu atbildību un darīt to, kas ir labākais šai jaunajai dzīvībai.

“Ja es esmu izdarījusi abortu un jūtos tik ļoti vainīga un tik tālu no Dieva?” Pat šeit Dievs var tevi vadīt pie Savas piedošanas un stipri turēt tevi Savās mīlošajās rokās.

“Ja manai sievai ir smaga slimība un es esmu izmisumā, vērojot viņas ciešanas?” Pat tur Dieva roka Tevi vadīs un turēs stingri, lai tu saņemtu mierinājumu Viņa apsolījumos.

“Ja nu…?” Pat tur!

Lūgšana: Dārgais Dievs, mūsu dzīvē ir tik daudz “ja”. Kad tie liek mums justies Tevis atstātiem, lai Tavs Svētais Gars mums atgādina, ka pat tur mēs esam Tavās rokās. Jēzus vārdā. Āmen!

 

Māc. Dr. Džims Lembs, (Lutherans For Life ASV)

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: FreeDigitalPhotos.net