“Bet, ak, Kungs, Tu taču esi mūsu Tēvs! Mēs esam māls, bet Tu mūsu veidotājs, mēs visi esam Tavu roku darbs.”Jesajas 64:8

Esmu to redzējis dažas reizes un tas mani vienmēr pārsteidz. Mitrs un lipīgs māla gabals tiek griezts uz ripas, līdz tas beidzot sāk iegūt formu podnieka (veidotāja) rokās. Pat šķiet, ka jaunveidojamā trauka forma burtiski izplūst no podnieka rokām.

Kāds gan pretstats! Nedzīvs māls bez formas un dzīvību dodošās un veidojošās podnieka rokas! Kāds pretstats! “Mēs esam māls.” “Mēs visi esam Tavu roku darbs .”

Veidotājs veido mūs ar Savām rokām jau no paša mūsu iesākuma. Vai zinājāt, ka Bībelē vārds “veidotājs” un “veidot” ebreju valodā tiek lietots, lai aprakstītu to, kā Dievs veido cilvēku mātes miesās. Izlasiet Jeremijas 1:5, Jesajas 44:2.

Tagad apdomāsim šo. Tās nav tikai kāda sveša podnieka rokas, kuras mūs veido. Viņš ir mūsu Tēvs. Mūsu Tēvs ir Podnieks! Tēvs, kurš kā izrādās ir Dievs! Podnieks, kuram būtu tiesības mūs izmest, kā nekam nederīgu māla gabalu. Vienu pantu iepriekš Jesaja atzīstas: “Un nav neviena, kas piesauc Tavu Vārdu, kas uzmostas un tveras pie Tevis “.

“Bet… (cik gan tas ir spēcīgs Evaņģēlija vārds!) mēs visi esam Tavu roku darbs.”

Podniekam, kas veido trauku var arī īpaši neinteresēt, kas ar to notiek, kad tas tiek paņemts prom no viņa rokām. Tēvs Podnieks, kurš veido Savus bērnus, neļaus nevienam tos izraut no Viņa rokām.

Lūgšana: Tēvs, palīdzi man vienmēr novērtēt Tavu nepelnīto mīlestību, kas mani pārveidoja par vienu no Taviem bērniem. Dod man uzticību, lai varu droši paļauties uz Tavām rokām, kas mani veidoja un izpirka. Jēzus vārdā, Āmen.

 

Māc. Dr. Džims I. Lembs

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls “In the Hands of God”. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: FreeDigitalPhotos.net