Grieķu vārds  αιρεσις (hairesis), nozīmē “izvēle”. Bieži, kad jāapraksta nepareiza izvēle, šis vārds tiek tulkots kā maldu mācība, kas ir pretēja Dieva gribai (Apustuļu darbi 24:14). Tāpēc populārā aborta aizstāvju frāze “tiesības uz izvēli”, varētu būt arī “tiesības uz maldu mācību” un “par izvēli” varētu skanēt kā “par herēzi”, ja izvēle ir pretēja Dieva gribai.

Visi zina ka “par izvēli” ir tas pats, kas “par abortu” un “tiesības izvēlēties” nozīmē tiesības uz abortu. Tā kā aborts ir cilvēka slepkavība, kas skaidri aizliegta 2.Mozus 20:13, šāda izvēle ir herēze. Paturpinot domu nedaudz tālāk, varētu teikt, ka tie, kas atbalsta šādus uzskatus ir herētiķi.

Es vilcinājos attīstīt šo domu, baidoties radīt apsaukāšanos starp kristiešiem. Tas nedotu labu rezultātu un tikai liktu katram nostiprināties savos ierakumos. Mans nolūks ir palīdzēt mums saprast aborta teoloģisko pusi un pozīciju, kas to aizsargā kā “tiesības”, jo tas ir ļoti nopietni. Aborts ir kas vairāk par politiku, sociālo jomu vai morāli. Aborts ir herēze, izvēle, kas ir pretēja Dieva ceļam. Kristietis nevar piekrist šādai mācībai un aizstāvēt to kā tiesības. Atbalstīt cita kristieša tiesības uz herēzi nav ne pareizi, ne mīloši.

Gluži pretēji, kristiešiem ir jāpretojas šai herēzei tā, kā jebkurai citai maldu mācībai. Patiesībā aborts ir herēze, kas grauj daudzas kristīgas mācības. Tas sagrauj mācību par radīšanu, jo iznīcina Dieva roku darbu (Psalms 139:13). Tas grauj mācību par pestīšanu, jo uzskata par nesvarīgu vērtību, ko katram cilvēkam no ieņemšanas brīža piešķir Kristus upuris, kas ir pienests “par visiem” (2. Kor. 5:15,  Ebrejiem 10:10). Aborts grauj mācību par svētdarīšanu, jo tas iznīcina kādu, kuru Dievs vēlas aicināt mūžīgās attiecībās ar Sevi (1.Timotejam 2:4).

Kristieši stājas pretī herēzēm ar kādu citu grieķu vārdu –  αληθειας  [alētheias] —PATIESĪBA. Dieva vārda patiesība mums atklāj pret ko un PAR ko mums jābūt. Baznīca nevar vienkārši būt pret abortu, tai jābūt PRIEKŠ DZĪVĪBAS. Sludinot patiesību par neizmērāmo vērtību, kādu Dievs piešķir dzīvībai, tiek ne tikai atmaskota aborta herēze, bet ticīgie tiek pasargāti no šīs maldu mācības slazdiem. Tiem, kas tikuši pavedināti sekot šai maldu mācībai, patiesība piedāvā ceļu atpakaļ, Jēzu Kristu un Viņa žēlastību. “Luterāņi Dzīvībai” turpinās palīdzēt ticīgajiem atmaskot aborta herēzi un ieraudzīt kā evaņģēlija patiesība attiecas uz visiem dzīvības jautājumiem, lai  αληθειας  uzvar  αιρεσις !

Māc. Dr. Džims I. Lembs

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: “Lutherans for Life”