“Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība”Psalms 111:7.

Kā darbi var būt uzticīgi un taisni? Vai šos vārdus parasti neattiecina uz cilvēkiem?

Piemēram Melodija (kāda meitene,kurai ir īpašs talants zīmēt un gleznot). Viņas mākslas darbi skolā bieži attēloja krustus, eņģeļus un mazus cilvēkus, kuros, par spīti dīvainajām proporcijām, ikviens varēja atpazīt Jēzu un Viņa mācekļus. Viņas skolotāja sāka uztraukties, ka tiks apsūdzēta reliģijas mācīšanā stundās.

Tomēr mākslas darbi nebija mācību stundu rezultāts. Iemesls, kāpēc tie bija tādi, bija tas, kas Melodija bija – Dieva bērns. Viņas mākslas darbs bija uzticīgs tam, kas bija Melodija pati. Tam tikai vajadzēja nākt no viņas rokām.

Dieva roku darbi ir uzticīgi. Tie ir uzticīgi tam, kas Viņš ir. Tas padara Viņa darbus svētus. Dieva roku darbi ir taisni. Tiem tikai jānāk no Dieva rokām. Tas padara Viņa darbus nevainojamus.

“Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs.” (1.Mozus 1:31).

Piemēram Džeisons. Pārspīlētās dusmās un puiciskā pretestībā viņš sabojā Melodijas zīmējumu ar melnu krītiņu. Kuru mēs vainosim par to, ka tas, kas bija uzticīgs un taisns, ir sabojāts un nepilnīgs?

Dievs nav vainojams Viņa uzticīgā un taisnā roku darba nepilnībās. Grēks ir iezīmējis Viņa pasauli un dzīvību, ko Viņa rokas ielika šajā pasaulē, ar savu melno zīmogu. Bērna attīstības problēmas pirms dzimšanas, invaliditāte, vēzis, slimības – tie nav Dieva roku darbi.

Tomēr, pateicoties Viņa žēlastībai, Viņa rokas dod neizsakāmas un reizēm neatklātas svētības caur šīm lietām. Viņš tā dara, jo mēs, kaut arī sabojāti, joprojām esam Viņa roku uzticamie un taisnie darbi.

Lūgšana: Tēvs, palīdzi mums redzēt nepilnību vainu tur, no kurienes tā nāk – no grēka. Palīdzi mums arī ieraudzīt mūs pašus un visu Tavu radību, kā Tavu roku uzticīgos un taisnos darbus un Tavas žēlastības saņēmējus Jēzū Kristū. Āmen.

 

Māc. Dr. Džims I. Lembs

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls “In the Hands of God”. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: FreeDigitalPhotos.net