Ziedi dzīvībai

jūlijs 31, 2014 Raksti

Mēs ar sievu Roksanu iepriekšējā rudenī pārcēlāmies dzīvot uz citu māju. Šajā pavasarī mums bija dots tas prieks redzēt uzziedam daudz puķu, kuras bija stādījuši iepriekšējie iemītnieki – vismaz mums šķiet, ka lielākā daļa no tām ir puķes. Mēs arī esam samērā aizņemti stādot paši savas puķes. Tas viss lika man domāt par kaut ko, ko mēs īpaši varbūt neievērojam – ziediem Bībelē. Tā kā šajā gadalaikā ziedi ir mums visapkārt, tie var būt labs atgādinājums un iedrošinājums mūsu kopīgajai dzīvības kalpošanai. Tāpēc es jūs uzaicinu uz īsu Bībeles stundu par ziediem dzīvībai.

Kaut gan Bībelē puķes ir pieminētas samērā maz, tēlu un līdzību ar ziediem ir daudz.

Ziedi un raizes
Iespējams, ka visslavenākās puķes ir tās, kuras Jēzus piemin Mateja evaņģēlijā 6:27-34.
1. Kuras ir tās lietas, kas liek tev raizēties un būt uztraukumu pilnam tavā kalpošanā dzīvībai?
2. Kādu atšķirību Jēzus parāda starp cilvēkiem un puķēm 30.pantā?
3. Kāds ir mierinājums, par kuru Jēzus runā, stāstīdams par mūsu Dievu 32.pantā?
4. Kur tieši lai mēs atrodam “Dieva valstību un Viņa taisnību”? (Lasiet Romiešiem 3:21-22; Jāņa ev. 20:30-31.)

Tāpēc nākošo reizi, kad redzēsi ziedošu lauku, ziedošu puķu dobi vai ziedošu puķi podiņā, saki Dievam šo lūgšanu: “Es Tev pateicos, Dievs, par šo skaistumu. Palīdzi man nedzīvot raizēs un uztraukumos. Dod man ticību, ka spēju uzticēties taviem brīnišķīgajiem apsolījumiem.”

Ziedi un cerība
Izlasiet Jesajas 35.nodaļu. Šeit Jesaja rāda Izraēlam cerību. “Priecāsies tuksnesis un izkaltusī nora, klajums līksmos un ziedēs kā puķu lauks! ” (vai “lilijas” atkarībā no jūsu lietotā tulkojuma). Trimdas postaža dos ceļu lielam priekam par atgriešanos savā zemē tieši tāpat kā ziema dod ceļu pavasara ziedēšanai.
Palūkojies uz kontrastu starp pantiem 5-7, kur neiespējamais kļūst par realitāti un bezcerībā tiek dota cerība. Vai arī tev šobrīd ir kādas šķietami neiespējamas situācijas tavā “par-dzīvību” kalpošanā? Kādu iedrošinājumu šie panti var dot tev un citiem?

Kur mēs atrodam šo vārdu pilnīgu piepildījumu un līdz ar to pilnīgu cerības avotu? (Mateja 11:4-6)
Tāpēc nākošo reizi, kad redzi skaistu ziedu lūdz: “Tēvs, es Tev pateicos par drošo cerību, kas uzzied patiecoties Tavam Dēlam, Jēzum Kristum, manam Kungam. Palīdzi man dzīvot šajā cerībā un lieto mani, lai palīdzētu arī citiem dzīvot šajā cerībā.”

Ziedi un dzīvība
Izlasi Ījaba 14:1-2. Pārdomā šo frāzi “dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemiera”.
Kā tas piešķir neatliekamību un svarīgumu tam, ko lasām 1.Korintiešiem 10:31?
Arī Jesaja runā par dzīves īsumu. Izlasiet Jesajas 40:6-8. Ko viņš saka 8.pantā, lai dotu mums drosmi?
Gan jūs, gan es, mēs kādu dienu nomirsim. Taču Svēto Rakstu patiesība, kuru mēs apliecinām, kad runājam par cilvēka dzīvības svētumu, nekad nezudīs. Tāpēc ir svarīgi ne tikai aiztāvēt un iestāties par Dieva dzīvības dāvanu, bet arī aizstāvēt un iestāties par Viņa patiesību par to, kas piešķir dzīvībai vērtību. Ja mēs zaudējam pēdējo, arī pirmais ātri sagrūs. Paldies jums, ka esat tie, kas “stingri tur dzīvības vārdu” (Filipiešiem 2:16)!
Tāpēc nākošo reizi, kad redzi vīstošas puķes, atceries cik dzīve patiesībā ir īsa. Tad atceries cik mūžīgs ir Dieva vārds un lūdz: “Kungs, vairāk par visu citu, palīdzi man turēties pie Tava vārda patiesības un vērtības, kuru Tu dod dzīvībai.”

 

 

Māc. Dr. Džims I. Lembs, Lutherans For Life izpildirektors ASV.

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: dan / freedigitalphotos.net