Aborts: sirds jautājums

decembris 31, 2012 Sprediķi

Māc. Džeims I. Lembs, Lutherans For Life izpilddirektors ASV.

Aptaujas uzrāda, ka lielākā daļa cilvēku ir pret abortiem. Šis “pret” bieži skan līdzīgi kā: “ Es personīgi esmu pret abortu, bet kas gan es esmu, lai pateiktu sievietei, ka viņai nav tiesību izvēlēties abortu grūtā situācijā?” Tas, protams, izklausās līdzjūtīgi.

“Pret” var skanēt arī šādi: “ Es personīgi esmu pret abortiem, taču tas ir sarežģīts politisks jautājums un mums par to nevajadzētu runāt baznīcā. Un, starp citu, šeit var būt arī sievietes, kurām ir bijis aborts. Mēs nevēlamies viņas aizvainot.” Tas arī skan līdzjūtīgi.

Varbūt kāds no augstāk minētajiem izklausās gluži kā tu.

Kā izklausās tie, kuru sirdis ir salauzis aborts? Vai viņi ir tie fanātiskie dzīvības aizstāvji, kas kliedz un vēlas spridzināt aborta klīnikas? Nebūt ne. Cilvēki, kuru sirdis ir salauzis aborts, arī ir līdzjūtīgi cilvēki, kas saprot, ka aborts ir kas daudz vairāk, kā strīdīgs politisks jautājums vai tiesības izvēlēties. Viņi saprot, ka aborts ir sirds jautājums. Apskatīsim kāpēc.

Definīcija

Vārds “Sirds” šeit tiek lietots Bibliskā izpratnē. Vecajā Derībā ja kas aizskāra sirdi, tad tas skāra visu personas būtību. Tas bija kaut kas, kas vai nu salauza sirdi, vai pildīja to ar prieku. Ebreju valoda ir bagāta šādās sirds izteiksmēs. Prieks var tikt izteikts kā “lecoša sirds”, bēdas piedzīvo “sirds ļaunumu”. Vainas apziņa var “smagi satriekt sirdi”, mierināt kādu ir “runāt uz sirdi”.

Aborts un Dieva roku darbs

Aborts ir sirds jautājums dēļ tā, ko tas nodara bērnam, kas tiek veidots mātes miesās. (Psalms 139:13)

Tas var izklausīties uzbrūkoši, bet to nav iespējams pateikt citādi. Neatkarīgi no ieņemšanas vai mātes apstākļiem, abortā vienmēr mirst bērns. Bērns abortā vienmēr mirst briesmīgā veidā. Tie ir tikai medicīnas fakti, patiesi tāds ir šīs ķirurģiskās procedūras mērķis. Taču ir arī garīgi fakti. Bērns, kas mirst abortā, ir bērns, kuru radījis, mīlējis un pazinis Dievs, paredzēdams viņam noteiktu mērķi (Jeremijas 1:5). Tam vajadzētu mūs virzīt pretī kam vairāk, kā tikai nostāja pret abortu. Tam vajadzētu salauzt mūsu sirdis.

Aborts un sieviete, kurai tas bijis

Aborts ir sirds jautājums dēļ tā, ko tas nodara sievietei, kurai tas bijis. Pārsvarā, aborts nav tas, ko sievietes vēlas. Tas ir tas, ko viņas izvēlas, kad ir spiestas ticēt, ka viņām nav citas izvēles. Kad iestājas aborta nāvējošā realitāte, aborts kļūst par sirds jautājumu. Viņas piedzīvo “sirds ļaunumu” skumjās par sava bērna nāvi. Viņas piedzīvo, ka viņu sirds tiek satriekta, kad vainas sajūta par piedalīšanos šajā nāvē viņas apņem.

Kāda grūtnieču centra vadītāja to atkārtoja ļoti bieži: “Kad es sāku savu darbu, es galvenokārt uztraucos par vēl nedzimušajiem bērniem. Bet tagad, kad esmu strādājusi ar tik daudz jaunām meitenēm, kurām ir bijis aborts, visvairāk mani skumdina tas, kā aborts iznīcina viņu jaunības prieku un izdzēš pēdējās viņu nevainības paliekas. Nekas nevar likt jaunai meitenei justies vēl nevērtīgākai un nicināmākai, kā pašas bērna nogalināšana.”1

Kāda jauna sieviete, kurai bija bijis aborts, dalījās tajā, ko viņa un tik daudzas citas sievietes jūt. “Redziet, tajā dienā es ne tikai nogalināju savu bērnu. Arī es biju upuris. Es pati sevī kaut ko nogalināju, kaut ko, kā vietā tagad ir stājusies apziņa, ka arī es varu izdarīt ļoti lielu ļaunumu”2

Šīs sēras un vainas apziņa ieved plašā emocionālu problēmu lokā. “Sievietēm, kurām ir bijis aborts, pastāv četras reizes lielāka iespēja nonākt alkohola vai narkotiku atkarībā. Viņām ir grūtāk nodibināt labas attiecības ar vīriešiem un viņas sakaras ar seksuālas dabas traucējumiem. Viņas šķiras biežāk, pastāv lielāka iespējamība, ka viņas meklēs psiholoģisku palīdzību un viņām būs traucēta arī fiziskā veselība. Apmēram puse no sievietēm, kurām ir bijis aborts, piedzīvo domas par pašnāvību. Katra piektā pat atzīst, ka ir to mēģinājušas izdarīt.”3

Tam, ko aborts nodara sievietei, vajadzētu mūs ne tikai noskaņot pret abortu. Tam vajadzētu salauzt mūsu sirdis.

Aborts un Evaņģēlijs

Aborts ir sirds jautājums, jo tas Dieva ļaudīm dod iespēju runāt uz to sirdīm, kuras saskaras ar krīzes grūtniecību un kurām ir bijis aborts. Tie, kas personīgi ir pret abortu, taču vēlas atļaut sievietei šo izvēli līdzjūtības dēļ, zaudē savu iespēju parādīt patiesu līdzjūtību. Kā esam pieredzējuši, atļauja izdarīt aborta izvēli nerunā uz sirdi tiem, kas tajā iesaistīti. Tā neparāda līdzjūtību vēl nedzimušajam bērnam un mātei. Tā atņem iespēju dalīties ar to, kā Evaņģēlija vēsts var izvest sievieti cauri šai grūtajai situācijai un palīdzēt izdarīt izvēli, kas ir vislabākā viņai un viņas bērnam.

Tie, kas ir pret abortu, taču nevēlas par to runāt līdzjūtības dēļ pret sievietēm, kurām bijis aborts, baidoties viņas aizvainot, arī zaudē iespēju parādīt patiesu līdzjūtību. Atsakoties runāt par abortu mūsu draudzēs, mēs zaudējam iespēju runāt uz sirdi tiem, kas pieredzējuši abortu un dalīties ar viņiem vienīgajā piedošanas un dziedināšanas avotā, cerībā, kas patiešām var nest izmaiņas – Jēzus Kristus Evaņģēlijā. Mūsu klusēšana par šo jautājumu var netīši pastiprināt to, ko tik daudzas sievietes pēc aborta izjūt – ka “šis grēks ir pārāk liels, lai tiktu piedots”.

Aborts un rīcība

Aborts ir sirds jautājums, jo tas mudina cilvēkiem, kuru sirdis ir aborta salauztas, uz konkrētu rīcību. Kad aborts ir salauzis tavu sirdi, tad tu beidzot aptver, ka vēl nedzimuši bērni ir tie, kas “savā labā runāt nespēj” un par kuriem mums Raksti māca iestāties (Salamana pamācības 31:8). Tu saproti, ka viņi ir šie “vismazākie”, kuriem Raksti mums māca kalpot tā, it kā mēs to darītu Jēzum (Mateja 25:40).

Kad tava sirds ir aborta salauzta, tu redzēsi jaunu meiteni stāvoklī, kā vienu no šiem “vismazākajiem”, kuram jākalpo un jāatbalsta. Tu ieraudzīsi kādu, kurai jādzird: “Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!” (Jāņa 8:11). Tu redzēsi kādu, kurai vajadzīgs dzirdēt: “Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs ” (5.Mozus 31:8).

Kad tava sirds būs aborta salauzta, tad tu redzēsi tos, kas cieš sava aborta lēmuma dēļ, kā šos “vismazākos”, kuriem jākalpo. Tu redzēsi kādu, kuram jādzird: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības”(1 Jāņa 1:9). Tu ieraudzīsi kādu, kuram jādzird: “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat”(Jeremijas 29:11).

Aborts un Luterāņi Dzīvībai

Kad tava sirds būs aborta salauzta, tu vēlēsies runāt un vēlēsies kalpot. Kā? Kur lai sāk? Labs sākums varētu būt mācīšanās par šo jautājumu. Luterāņi Dzīvībai piedāvā izglītojošus materiālus par abortu, pēc-aborta grūtībām un un citām ar dzīvību saistītām mūsdienu problēmām. Kad būsi mācījies pats, jutīsies daudz drošāk, daloties ar citiem šajās zināšanās mierīgā ceļā. Tu jutīsies arī daudz pārliecinošāk, pasniedzot roku tiem, kam vajadzīga kalpošana un mīlestība viņu grūtībās vai dēļ lēmumiem, kurus viņi pieņēmuši pagātnē. Luterāņi Dzīvībai pastāv, lai palīdzētu Dieva ļaudīm, kuru sirdis ir salauztas aborta dēļ, attiecināt Dieva Vārdu un it īpaši Evaņģēlija vēsti uz šiem jautājumiem.

Vai aborts vēl nav salauzis tavu sirdi?

 

 

 

 

Informācijas avoti:

1. David C. Reardon, The Jericho Plan – Breaking Down the Walls Which Prevent Post-Abortion Healing (Springfield, IL: Acorn Books, 1996), 14.

2. Vēstule saņemta Lutherans For Life National Life Center, Nevada.

3. Reardon, 49-50.