Romas katoļu baznīcas kustība “Par Dzīvību” organizē starptautisku konferenci:
“CILVĒKA PAMATTIESĪBAS UZ DZĪVĪBU UN SIRDSAPZIŅAS BRĪVĪBU”
2016. GADA 22. OKTOBRĪ, RĪGAS DOMĒ, RĀTSLAUKUMĀ 1, GALVENAJĀ SĒŽU ZĀLĒ Lasīt vairāk →

Helēna bija 61 gadu veca poļu skolotāja. 1939.gada 1.septembrī, nedēļu pēc Molotova-Rībentropa pakta parakstīšanas, nacistiskās Vācijas karspēks ieņēma viņas dzimteni. 1942.gada 17.augustā Helēna nonāca Aušvicas nāves nometnē. Pēc 45 dienām, 30.septembrī viņa mira mokošā nāvē. No 150 tūkstošiem poļu, kuri nonāca Aušvicā un tās paplašinājumā Birkenau, izdzīvoja 96. Kopējais nāves nometnē nogalināto skaits pārsniedza miljonu. Tas.. Lasīt vairāk →

Video no Dzīvības svētuma konferences 2012.gada oktobrī. Lasīt vairāk →

Mācītājs Mārtiņš Irbe savu uzrunu iesāka ar vārdiem no vēstules Efeziešiem: „Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā”. /Ef.6:12/ Mācītājs runāja par nāves garu, kas cilvēkiem uzbrūk lielā nežēlībā. Tādēļ pastāv šī garīgā cīņa. Ienaidnieks cenšas iznīcināt visu, ko Dievs ir.. Lasīt vairāk →

Dr. Džims Lembs (Luterāņi Dzīvībai ASV) savu uzrunu iesāka ar sveicieniem no tūkstošiem „Luterāņi Dzīvībai” biedru un atbalstītāju. Viņš pateicās, ka var būt kopā ar cilvēkiem, kas saprot un augsti novērtē Dieva lielo dāvanu, kas ir dzīvība. Uzrunas turpinājumā Džims Lembs citēja vārdus no Salamana mācītāja 3. nodaļas: „Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un.. Lasīt vairāk →

Konferences iesākumā arhibīskaps Jānis Vanags dalījās savās pārdomās par šo tēmu, pieminot filozofa Frīdriha Nīčes sacīto, ka „upuriem par upurēšanu ir cits priekšstats un uzskati, tikai gadsimtiem ilgi viņus neviens nelaiž pie vārda”. Pēc arhibīskapa domām tas ir labs atgādinājums, kad mēs runājam par dzīvības svētumu un abortiem, jo tas mūs aicina būt iejūtīgiem, censties iedziļināties un.. Lasīt vairāk →

Konferences noslēgumā klātesošos uzrunāja mācītājs Dons Ričmans (Luterāņi Dzīvībai ASV). Viņam bija prieks, ka šeit esam sapulcējušies kā pavisam neliela armija, lai lūgtu, plānotu, viens otru iedrošinātu un stātos pretim tam, ko varētu nosaukt par tiešām milzīgu slepkavību mašīnu, kas šeit Latvijā ļoti labi darbojas. Mācītājs runāja par Jēzus Kristus aicinājumu katram no mums, jo mūsu mazā.. Lasīt vairāk →

Kustības „Par dzīvību” kapelāns priesteris Andris Ševels pateicās konferences organizatoriem un sveica 10 gadu jubilejā. Priesteris savā uzrunā atsaucās uz profesora A.M.Jerumaņa teikto par personālismu, kurš ir tilts starp baznīcu un mūsdienu pasauli. Tas palīdz cilvēkam saprast sevi, kāda ir viņa dzīves jēga, uz ko viņš ir aicināts. Radot cilvēku Dievs ir iedibinājis noteiktu kārtību, bet mūsdienu.. Lasīt vairāk →

Dr.Med., Dr.Theol., Lugano Teoloģijas fakultātes morālteoloģijas profesors, priesteris Andris Marija Jerumanis sava priekšlasījuma ievadā atzīmēja, ka dzīvība ir tas ceļš, kas mūs visus kristiešus vieno. Iestāšanās par dzīvību ceļ vienotību Baznīcā un vienotību pasaulē. Ja mēs nevaram būt vienoti, lai aizstāvētu dzīvību, tad nebūs nekādas vienotības starp konfesijām. Jau iesākumā bija dzīvība. Vārds ir dzīvība. Dievs ir.. Lasīt vairāk →

Pareizticīgo priesteris Jānis Dravants sveica konferences dalībniekus Metropolīta Aleksandra vārdā un novēlēja Dieva svētību, Dieva palīgu šajā darbā. Priesteris uzsvēra, ka šis jautājums, par ko tiek runāts konferencē ir aktuāls ne tikai 10 gadus, bet cilvēku sabiedrībai tas ir aktuāls daudz ilgāk. Tas ir viens no traģiskākajiem jautājumiem. Ieņemtās dzīvības nogalināšanas grēks ir milzīgs grēks cilvēku dzīvē,.. Lasīt vairāk →

Salaspils evaņģēliski luteriskās draudzes jaunajā dievnamā nedēļas nogalē notika dzīvības svētuma konference. Kārtējo rudeni to rīkoja “Luterāņi Dzīvībai” kopā ar citām organizācijām, kas iestājas par cilvēka dzīvības vērtību. Šī gada konferences dalībnieku pārrunu tēma bija “Misija – Dzīvība”. “Mūsu pirmā misija pēc piedzimšanas ir dzīvot,” konferenci atklājot, sacīja “Luterāņi Dzīvībai” vadītājs Latvijā Jānis Diekonts. “Otrā – nest.. Lasīt vairāk →

Ik gadu rudenī notiek dzīvības svētuma konference, ko rīko “Luterāņi Dzīvībai” sadarbībā ar citām organizācijām, kas iestājas par cilvēka dzīvības vērtību. Iepriekšējos gados ir apskatītas dažādas tēmas, kas skar dzīvības un nāves robežas. Esam pārrunājuši aborta, eitanāzijas un dažādus bioētikas jautājumus. Tāpat esam runājuši par tēva lomu ģimenē un cīņas par dzīvību garīgajiem aspektiem. Šogad.. Lasīt vairāk →